วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เขาว่า..หินก็สวย..น้ำก็ใส...ที่ระยอง..ฮิ


ช่วงนี้  ต้องเดินทางไกล ไปทางตะวันออกของประเทศ  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนสองภาษา 

กับโรงเรียนต้นแบบ สุนทรภู่พิทยา  ด้าน EIS  (English for Integraded  Studies Project)

ประมาณว่าดูงานสักสองชั่วโมง  แล้วระรื่นร่าเริงใจอยู่คืนหนึ่ง  เดินทางไปกลับสักสิบชั่วโมง  ดูว่าน่าจะคุ้มค่า???

แต่ถึงอย่างไร  ความเป็นมาของโรงเรียนก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

เพราะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย  ที่มักภาคภูมิใจว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนั้น..อ่อนด้อยหนักหนา

.

.

 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง.

เคยเป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๙   

 

 

 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตกต่ำอย่างมากจนเกือบเป็นอันดับสุดท้ายของจังหวัดระยอง

 จึงใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษามาทดลองแก้ปัญหาและดำเนินการ

ทดลองจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓ ห้องเรียน

ในปลายปีการศึกษา ๒๕๔๗   ภายในระยะเวลาเพียง ๒ เดือน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยสื่อต่างประเทศจากสิงคโปร์ได้

 

หลังจากนั้น พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระ

คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ภายใต้สมมุติฐานการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู 

ยึดผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมเชื่อมโยงกันกับนักเรียนแบบปกติ

เรียกรูปแบบโครงการนี้ว่า EIS และใช้กลยุทธ์ผู้นำด้านหลักสูตรและการสอนแบบมีส่วนร่วม

ดำเนินการให้ครูกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

 

 

พบว่ารูปแบบEIS ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งนักเรียนและครู

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการ EIS ดีกว่านักเรียนโปรแกรมปกติทั้งในระดับชั้นเดียวกันและต่างชั้นกัน

และไม่แตกต่างจากนักเรียนในโครงการ EP และ MEPทั้งระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา   

ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น    ครูผู้สอนมีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว

 

ออกจากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา  ด้วยความรู้สึกประทับใจในวิสัยทัศน์ของอดีตผู้บริหาร  ผู้ริเริ่ม โครงการ

และผู้ปฎิบัติงานด้วยความตั้งใจและไม่ย่อท้ออุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้บุคลากรรุ่นแล้วรุ่นเล่า

กลับมาจากการดูงานครั้งนี้ก็ตั้งใจเหมือนกันว่า....วิชาชีววิทยา ที่มีภาษาอังกฤษในทุกๆอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต นั่นคือ เป้าหมาย

เด็กๆเตรียมตัวให้ดี.....นะเธอ

ดอกไม้ในโรงแรมที่พัก  สีม่วงสดใส...ใครรู้จักชื่อ..ช่วยบอกที..แบบว่า ไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษก็ได้

 

จากนั้นก็ได้เวลาพักผ่อนหย่อนใจไปกับสถานที่  ที่เอาภูเขาทั้งลูกมาสร้างเป็นรีสอร์ทก็ได้....ใครนะช่างเก่งเสียจริง

เขาก็ว่าหินสวย  และน้ำก็ใส    

 

มองลงไปจากที่พักสูง 9  ชั้น  ยังเห็นหมู่บ้านชาวประมง  โย้เย้ อยู่ริมทะเล  ช่างแตกต่างกัน

 

 

 

กลุ่มนี้ ..นับทบไปมาก็น่าจะเกือบพันอยู่นะ

 

 

อนาคตของการสอนสองภาษา  คงต้องฝากไว้ให้ครูพันธุ์ใหม่  วัยสดใส  กลุ่มนี้

เหมือนน้ำใส..น้ำใหม่  เข้ามาแทนที่ น้ำเก่าที่จะไหลไป....อีกไม่นานนัก

.

.
 พิซซ่า

22  กรกฏาคม 2556

 

โดย พิชช่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net