วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถอดเพลง The Rose เป็นบทกวี - พร้อมลิ้งค์เพลง


เพลง The Rose เป็นเพลงที่ผมเพิ่งรู้จักเมื่อไม่นานมานี้ โดยเพลงแรกที่พบเป็นเพลงบรรเลงด้วย Pan Flute
โดย Gheorghe Zamfir ซึ่งเมื่อลองฟังครั้งแรกผมก็ชอบเลย และได้อัพโหลดไปไว้พร้อมกับเพลงบรรเลงอื่นๆ
หลังจากนั้นผมได้สืบค้นหาประวัติของเพลงและพบว่า

""The Rose" is a pop song written by Amanda McBroom and made famous by Bette Midler,
who performed it in the 1979 film The Rose. Since then it has been covered by a variety of artists."

ก็เลยค้นหาเพลงต้นฉบับที่ขับร้องโดย Bette Midler ซึ่งก็พบ และยังพบเวอร์ชั่นที่ขับร้องโดย LeAnn Rimes
รวมทั้งที่เป็นเพลงบรรเลงด้วย Pan Flute อีกหลายเวอร์ชั่น ซึ่งผมก็อัพโหลดไปไว้แล้วเกือบทั้งหมด รวมเป็น
6 เวอร์ชั่นแล้ว (ขับร้อง 2 บรรเลง 4) เมื่อได้ฟังและได้รับรู้ความหมายของเพลงๆ นี้ ผมก็เกิดความซาบซึ้ง
ในสัมผัสอักษรอันแพรวพราวของเพลง ซึ่งไพเราะราวกับบทกวี และมีความอยากที่จะแปลและเรียบเรียงเพลงๆ นี้
ออกมาเป็นบทกวีภาษาไทย คิดมานานเป็นสัปดาห์แล้ว แต่ดูแล้วมันยาก ก็เลยยังไม่ได้ลงมือ จนกระทั่งวันนี้
เมื่อได้ฟังเพลงนี้อีก ก็เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ซึ่งก็ทำได้สำเร็จในเวลาชั่วโมงเศษ และนี่คือผลงานครับ:


T h e R o s e - กุ ห ล า บ

Some say love, it is a river - บางคนว่าความรักคล้ายกับสายน้ำ
That drowns the tender reed - ซึ่งท่วมล้ำทำลายลำไม้อ่อน
Some say love, it is a razor - บ้างว่ารักเหมือนมีดบาดใจขาดรอน
That leaves your soul to bleed - เหลือเลือดร้อนไหลรินรดวิญญาณ
Some say love, it is a hunger - บ้างว่าความรักคล้ายกระหายหิว
An endless, aching need - พาโลดลิ่วปวดแปลบใจแสบซ่าน
I say love, it is a flower - ฉันว่ารักคือดอกไม้มาลัยมาน
And you it's only seed - เธอมองผ่านว่าเป็นเกล็ดเมล็ดพันธุ์
It's the heart afraid of breaking - มันคือหัวใจที่รัว... กลัวสลาย
That never learns to dance - มิรู้ร่ายเริงตามติดความฝัน
It's the dream afraid of waking - คือฝันดีที่กลัวตื่นฟื้นโดยพลัน
That never takes the chance - ไม่มีวันฉวยโอกาสที่อาจมี
It's the one who won't be taken, - มันคือคนผู้ไม่พร้อมจะยอมก้ม
Who cannot seem to give - ไม่นิยมที่จะให้โดยใช่ที่
And the soul afraid of dying - คือวิญญาณกลัวสลายคลายธุลี
That never learns to live - มิได้ใช้ชีวีที่มีมา
And the night has been too lonely - และยามค่ำคืนเล่า... ก็เปล่าเปลี่ยว
And the road has been too long - ทางลดเลี้ยวก็ไกลเกินไปกว่า
And you think that love is only - และเธอคิดว่ารักนั้นเป็นบรรณา
For the lucky and the strong - ของบรรดาผู้โชคดีที่แข็งแรง
Just remember in the winter - จำไว้ว่าฤดูหนาวจะคราวไหน
Far beneath the bitter snow - ลึกลงใต้หิมะพร่างน้ำค้างแข็ง
Lies the seed that with the sun's love, - มีเมล็ดพันธุ์ซึ่งรังสีสุรีย์แยง
In the spring, becomes a rose. - จนยอดแทง เผยภาพ กุหลาบงาม

อิ ส ร ทั ศ น์ - 23 กรกฏาคม 2556

--


ลิ้งค์เพลงครับ ขนมาครบเลย (หากไม่ทำงาน กรุณาไปใช้ลิ้งค์ในความคิดเห็นที่ 1 แทน) :

https://soundcloud.com/phaisal-hanbuntrong/the-rose-bette-midler

https://soundcloud.com/phaisal-hanbuntrong/the-rose-pan-flute-harald

https://soundcloud.com/phaisal-hanbuntrong/the-rose-leann-rimes

https://soundcloud.com/phaisal-hanbuntrong/the-rose-pan-flute

https://soundcloud.com/phaisal-hanbuntrong/the-rose-pan-flute-kent

https://soundcloud.com/phaisal-hanbuntrong/the-rose-pan-flute-gheorghe

โดย อิสรทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net