วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทบทวนศัพท์ HSK五级 ตอนที่ 2:หมวด B.1


 

         ก่อนที่เราจะมาทบทวนหมวด B กันนะคะ รินขอเฉลยแบบฝึกหัดหมวด A กันก่อน ว่าแต่ละข้อใช้ศัพท์อะไรกันบ้าง

第一组 : 爱好、爱护、那时、安静、爱惜

1. 我们要爱惜粮食,不要随意浪费。

2. 请大家安静一下,我跟你们说个事情。

3. 我有很多爱好, 比如打篮球、踢足球、游泳、唱歌等等。

4. 长辈们很爱护我们很年轻一代。

5. 星期六早上八点出发,请大家一定按时上车。

 

第二组 : 安排、安装、安全、按照、爱情

6. 爸爸想在卧室里安装一部电视,这样接听电话就更方便一些。

7. 出去旅游的时候,一定要注意安全

8. 按照学校的规定,旷课40节就必须回国。

9.来中国留学以后,我就得自己安排自己的生活,不能再靠父母了。

10. 很多女孩子都向汪浪漫的爱情

 

第三组 : 阿姨、啊、暗、岸、矮

11. 这里的风景真美

12. 层子里有些,把灯打开吧。

13. 我男朋友长得很高,我比他一头。

14. 她是我妈妈的好朋友,我从小就叫她阿姨

15. 春天来了,小何两的树上长出了绿叶。

 

第四组 : 爱、爱心、安慰、唉

16. 他刚刚先去亲人,你要多安慰他,叫他别太难过。

17. 一个月的人在别人遇到困难时一定会伸出手去帮组别人。

18. 他双手抱着头,爱心声叹气。

19. 我说“大家”都去,当然你。

คิดว่าเพื่อน ๆ คงทำถูกกันหมดทุกข้อใช่ไหมคะ เพราะว่ายังเป็นคำศัพท์พื้นฐานกันอยู่

 

      งั้นเราไปทบทวนศัพท์หมวด B กันต่อกันเลยนะคะ ซึ่งหมวด B ในคำศัพท์ที่เราใช้สอบนั้น ค่อนข้างมีเยอะมาก รินจะทยอยเขียนเรื่อย ๆ นะคะ หากเพื่อนคนไหนคิดว่ามีประโยชน์ก็ติดตามกันได้ค่ะ

20.八(bā):ตัวเลข 8

21.把(bǎ) : มีความหมาย 3 อย่าง

 • จับ,กุม,เอา,นำ
 • เฝ้า,รักษา
 • ภาษาพูด คือ ติด,ใกล้

22. 把握(bǎwò): จับ,หยิบ,กุม

 • (n) 有把握, 把握很大。
 • (v)把握机会,把握时间。

23.爸爸(bàba): พ่อ

24.吧(ba): การลงเสียงท้ายประโยค เน้นคำพูดแบบสบายๆๆ

25.白(bái): มีความหมาย 3 อย่าง

 • สีขาว ตรงข้ามกับ 黑。
 • ว่างเปล่า
 • เข้าใจแจ่มแจ้ง , ทำความเข้าใจ

26.百(bǎi): มีความหมาย 2 อย่าง

 • หลักร้อย
 • อุปมาว่า มากมาย

27. 摆(bǎi): มีความหมาย 5 อย่าง

 • วางตั้งโชว์,เรียง
 • แสดง,โอ้อวด
 • ส่ายไปมา
 • ลูกตุ้มนาฬิกา
 • พูดคุย

28. 搬(bān): ขยับ หรือ เคลื่อนย้ายสิ่งของใหญ่

29. 班(bān): ชั้น  , กลุ่ม

30. 班主任(bānzhǔrèn): อาจารย์ประจำชั้น

31. 半(bàn): มีความหมาย 4 อย่าง

 • ครึ่งหนึ่ง
 • ระหว่างกลาง
 • อุปมาว่าน้อยมาก
 • ไม่ทั้งหมด

32. 办法(bànfǎ): วิธีการแก้ไขปัญหา

33. 办公室(bàngōngshì): office

34. 办理(bànlǐ): จัดการ , ดำเนินการ

35. 帮忙(bāngmáng) : ช่วยเหลือ

36.帮助(bāngzhù): ช่วยเหลือ (ด้านการออกความเห็น)

37.棒(bàng): เก่ง,แข็งแกร่ง,ความสามารถสูง

38. 傍晚(bàngwǎn): ยามพลบค่ำ, ยามเย็น

39. 伙子。เด็กน้อยที่แข็งแรง包裹(bāoguǒ):ห่อ,พันของ,ใช้ผ้าพันแผล

40. 包子(bāozi): เกี๊ยว , อุปกรณ์ที่ใส่เหล็กหลอมในขณะที่หลอมเหล็ก

41. 包含(bāohán):ครอบคลุม , แฝงไว้ด้วย,ประกอบด้วย

42. 包括(bāokuò): ประกอบด้วย,ครอบคลุม,รวมทั้ง

43. 包子(bāozi): ซาลาเปา , อุปกรณ์ที่ใส่เหล็กหลอมในขณะที่หลอมเหล็ก

44. 薄(báo) มีความหมาย 4 อย่าง

 • บาง : 薄烦
 • เฉยเมย,ไม่ลึกซึ้ง : 特他的情份不薄
 • รสชาดจืดจาง : 酒味很薄。
 • ดินไม่อุดมสมบูรณ์ : 土地薄。

45.饱(bǎo): มีความหมาย 4 อย่าง

 • อิ่ม
 • อิ่มเอิบ
 • อย่างเต็มที่, อย่างพอเพียง,อย่างมาก
 • สนองความพอใจ

46.宝贝(bǎobèi): ของล้ำค่า

47. 宝贵(bǎoguì): มีคุณค่า,ล้ำค่า

48.保持(bǎochí): เก็บรักษาให้คงสภาพเดิม

49.保存(bǎocún): รักษา

50.保护(bǎohù): ปกป้องดูแล

 

เรามาทบทวนด้วยการทำแบบฝึกหัดกันนะค่ะ เพื่อตอกย้ำความเข้าใจในการใช้ศัพท์กันให้มากขึ้น

选词填空

第五组把、把握、八、白、百、半

21. 这次足球比赛我们有.........取得胖利。

22. 中秋节是在历的.......月十五这一天。

23. 情大家明天.......作业交给老师。

24. 祝你们小夫妻俩.......年好合,.......头到老。

25.我们等了他........天他才来。

26.今天我去书店买书没买着,........跑了一趟。

 

第六组: 摆、吧、爸爸、班、搬

27. 这个学期我到了一个新的.........,我一定要努力学习。

28. 他的书桌上.......着名种名样的书。

29. 我........是一个公司总经理,他很高,也很帅。

30. 好......,我答应你就是了。

31.我们学校今年九月就要......家了。

 

第七组: 班主任、办理、办公室、帮助、办法

32. 他是我们的.........,同学们都喜欢他。

33.同学们都互相关心,互相.........。

34.他不答应,你也拿他没.........。

35.老师的..........在二楼,有事可以去那儿找老师。

36.没有..........答证的同学,情赶快带护照去找老师。

 

第八组: 棒、傍晚、包、包裹、包含

37. 昨天.......,我看到他在球场上打篮球。

38.这个周末我们一起......饺子吧。

39.上个星期,妈妈给我寄来了一个.........,里边有很多好吃的东西。

40.这句话..........好几层意思。

41.他的汉子写得真.......!

 

第九组:包括、包子、薄、饱、宝贝

42. 我喜欢吃这里的肉........。

43. 这种本子的纸张太.......了,我想要厚一点的。

44.我.......了,一点儿也吃不下了。

45.他从小就很.........学习。

46.孩子是爸爸妈妈的........,他们都很爱他。

 

第十组:宝贵、保持、保护、保存

47.大学毕业后我们一定..........联系。

48.北京的四合院现在........下来的已经很少了,真遗憾。

49.我们在北京学习的时间很........,一定不要浪费掉了。

50.情大家不要随地乱扔垃圾,要..........我们的校园环境。

แล้วมาทบทวนศัพท์กันต่อในตอนต่อไปนะคะ

 

加油!加油!

โดย Marina

 

กลับไปที่ www.oknation.net