วันที่ พุธ กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: แสงทิพย์สู่นิพพาน นิพพานะ ปัจจโย โหตุ


แสงทิพย์สู่นิพพาน นิพพานะ ปัจจโย โหตุ......
   “นะโมพุทธายะ”......... สาธุสะวันทาคาถาขลัง!!

เพื่อ”เปิดจิตรับแสงทิพย์”นิพพานัง ปรมัง สุขัง-ทั่วทั้งกาย......

“นะโมพุทธายะ”-หายใจเข้า เพื่อรับเอา”พุทธะ”ปัญจะหมาย

“พระพุทธเจ้าห้าพระองค์”ดำรงกาย “แสงทิพย์”พราย”ฉัพพรรณรังษี”ฉวีวรรณ

“ยะธาพุทโมนะ”-หายใจออก สู่ภายนอกกิเลโสเหล่าโมหัน

“โลภ-โกรธ-หลง”ส่งออกไปนอกพลัน ขอจบกันเพียงเท่านี้....อย่ามีมา.......

ขออัญเชิญ”พระวิสุทธิพุทธรังษี” ล้นบารมี”อยู่บนหัว”แห่งตัวข้าฯ

ประทับนั่งห้อยพระบาท-พระบิดา คุ้มครองข้าฯสารพัดสวัสดี.......

“พระสมเด็จองค์ปฐม”บรมพุทธ พระบริสุทธิคุณอุ่นเกศี

ประทับนั่ง”หว่างคิ้วสอง”ของข้าฯนี้ “พระสิกขีทศพล”เป็นต้นวงศ์

“พระกกุกสันโธ”ร่มโพธิ์แก้ว แสงเพริศแพร้ว”อยู่ตาขวา”พลานิสงส์

ช่วย”เปิดตาปัญญาญาณ”ผ่านพระองค์ ลัดทางตรง”พระนิพพาน”สราญรมย์

“พระโกนาคมโน”พุทโธ-หมาย “อยู่ตาซ้าย”เปิดบารมีที่สร้างสม

“เปิดตาทิพย์”ข้าฯเร็วไวให้ได้ชม สุขารมณ์ชมสามโลก-มีโชคชัย.......

“พระกัสสปะ”ทิพย์วาที”อยู่ที่ปาก” มิรู้ยากพจมานที่ขานไข

ผู้ฟัง-รื่นชื่นชมสุขสมใจ “เสียงทิพย์”ไปไกลสุดด้วย”พุทโธ”

“พระสมณโคดม”บรมพุทธ- องค์วิสุทธิ์พระพุทธานาถนาโถ

“อยู่เต็มทรวง”แห่งข้าฯพุทธนาโม “เปิดจิตโพธิ์”-“พระธรรมจักร” หมุนผลักญาณ

“พระอริยะเมตไตรยะ” องค์พุทธะ-วิริยามหาศาล

เต็ม”สิบหกอสงไขย” ดับภัยพาล ประดิษฐาน “ณ ปอดขวา”ของข้าฯน้อย

“พระปัจเจกพุทธเจ้า”-เนา”ปอดซ้าย” “ดับลมร้าย-รับลมดี”มีใช้สอย

เป็น”ลมทิพย์จากนิพพาน”ประทานลอย ให้ข้าฯพลอยรื่นเริงบันเทิงธรรม

“พระมหาโพธิสัตว์”กำจัดทุกข์ ประทานสุขชื่นชมให้คมขำ

“อยู่ในสายโลหิต”สนิทนำ “เมตตาธรรม”ให้ข้าฯพ้นวนวัฏฏา.......

“อิอาอุ”-โองการสวรรค์อัญเชิญพระ- พรหม-เทวะปกปักช่วยรักษา

คุ้มครองหายสลายโศกโรคนานา เชิญ”พระมหาพรหมา”รักษาตน

“ท้าวสหัมบดีพรหม”ชมวิเศษ มา”ปกเกศ”-เกศามหาผล

พร้อม”มหาเมตตา”นานามนตร์ “ทุกเส้นขน”ทั่วกายา”รักษาดี”

“พระมหาพรหมาผกาพรหม” สุดนิยม”เลิศปัญญา”ชูราศี

ให้ข้าฯน้อย”เปี่ยมปัญญา-วิชชา”ดี ทำหน้าที่”เชี่ยวชาญการทั้งปวง”

“ท้าวชินนะปัญชะระมหาพรหม” “ปราบมาร”ล้มเหมือนร่มไทรอันใหญ่หลวง

ขจัดเหตุกิเลสมารผ่านทะลวง จนลุล่วงสู่”โลกทิพย์พระนิพพาน”

“พระมหาพรหมธาดา”โสภาภาคย์ เหมือน”ฐานรากแห่งจิต”ติดประสาน

“รักษ์ความดี-ความถูกต้อง-ป้องภัยพาล” ให้พ้นผ่านอุปสรรคไม่หนัก-เบา!!!

“พระมหาพรหมปรเมศวร์”พิเศษสุด ช่วย”ถอนขุดอวิชชา-โมหาเขลา”

“บุญกุศล”ตามกายังเหมือนดั่งเงา ตราบจนเข้า”พระนิพพาน”ประทานพร

เทพเทวา-พรหมมินทร์-อินทราราช ไม่เคยคลาดเคียงกายทุกข์ถ่ายถอน

“พระสยามเทวาฯ”ธรรมาธร ขอวิงวอน”มาสถิตแนบจิต”ตรึง.......

“ตีมูรติ-ศิวะ-พระนารายณ์” พระฤาสาย”สันดุสิต”ที่คิดถึง

“สุยามา-พิฆเนศวร์”วิเศษซึ้ง ”รวมเป็นหนึ่งอยู่ในทรวง”ท่านห่วงเรา

“พระฤาษีนารอท”เป็นยอดยิ่ง ในทุกสิ่ง”อลัยโกศ”ดับโฉดเขลา

ขอ”ฌานญาณ”ติดตรึงเข้าถึงเรา อยู่แนบเนาด้วย”สติ”เป็นนิรันดร์.......

“ฮ่อเซียนกง”อนงค์นุชสุดโสภี “พระลักษมี””พระอุมา”แนบพาฝัน

อีก“พระสุรัสวดี”กวีวรรณ อยู่คู่บรรณโลกลือฝากชื่อดัง!!

“พระกวนอิมผ่อสัก”ที่รักยิ่ง เป็นขวัญมิ่งแสนงดงามในความหวัง

“สุขาวดี”ศรีสวัสดิ์เป็นสัจจัง ในจิตตั้งปณิธานสู่”ญาณโพธิ์”

“นะมะ-น้อมหทัย-หายใจเข้า” “พ่อแม่เรา”ที่รักสุดอักโข

“นะมะ”ความหมายหรือ”คือนะโม” อริโยอรหันต์ของฉันเอง

“พะธะ-น้อมหทัย-หายใจออก” ในสู่นอกตามส่งให้ตรงเผง

“พะธะ”คือ ร่มโพธิ์”พุทโธ”เอง คาถาเร่งจิตถวิล”อภิญญา”

“นะโมพุทธายะ –นะมะพะธะ” พระอริยะเดินตลอดยอดคาถา

“เปิดจิตรับแสงทิพย์”นิพพานา “อภิญญา-มโนมยิทธิ”ฤทธิรณ…

“ด้วยแสงทิพย์สู่นิพพาน”ประทานโลก ช่วยดับโศกทุกข์หายขยายผล

“กาย-จิต-ธรรม”ลอยลิบด้วยทิพย์มนต์ ก้าวล่วงพ้นบรรลุ”โลกอุดร”!!

ขอเชิญชวนด่วนสดับ”รับแสงทิพย์” รีบคว้าหยิบเลิศภิญโญสโมสร

ตัดสินใจ”อย่ารอช้า”อนาทร เวลาจรติดต่อไม่รอเลย......

“จะรับเอง”หรือ”จะรับกับพวกเรา” เชิญรับเอาเถิดผลเลิศขอเปิดเผย

“รับแสงทิพย์พระนิพพาน”ผ่านเสบย “อย่ามัวเฉยรับเดี๋ยวนี้!!”สุดดีเอยฯ

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net