วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ตัดขันธ์ห้าลาสู่นิพพาน


 

๐ อัน“ขันธ์ห้าคือกาย-เวทนา- อีกสัญญา-วิญญาณ-สังขาร”ผอง
“รูปหนึ่งคือกายา-วิญญาครอง” อีก”สี่”ผอง”คือจิต”สนิทใน
“คือสสาร+พลังงาน”ผสานผสม มี”อารมณ์”หนาว-ร้อนและอ่อนไหว
“กรรมจำแนกสารพันต่างกันไป” แยกเป็นอยู่-จิตใจใกล้เคียงกัน
“โลก-จักรวาลมากมายไม่สิ้นสุด สัตว์-มนุษย์มหาศาลสังขารขันธ์
รูปเหมือนฟูมฟองแม่น้ำ”ไม่สำคัญ “ฟองน้ำฝน-เวทนา”นั้นเหมือนกันเลย
“สัญญาเหมือนพยัพแดด”แผดแล้วดับ “สังขารก็เหมือนกับต้นกล้วย”เหวย
“วิญญาณเหมือนมายากล”หลอกคนเชย “รูปหนึ่ง-นามสี่”เอ๋ยเปรยพรรณนา…..
๐ “รูปคือกาย”เห็น-มอง-จับต้องได้ แต่”นาม”ไซร้”จับต้องไม่ได้”หนา
ทั้ง”อดีต-ปัจจุบันและอนา- คต...ทั้งใน-นอกอาณาประณีต-เลว
หยาบ-ละเอียดทั้งใกล้-ไกลทั้งหมด จักปรากฏด้วยปัญญา”ไม่พาเหลว
“ให้เห็นตามเป็นจริง”สิ่งดี-เลว “เห็นสัจธรรม-ทองคำเปลว”ใช่เหวลึก!!!
“เราใช่นั่น...นั้นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เรา-เขา”เท่ารู้สึก
“ตัวเราไม่มี-ของเราไม่มี”ที่ล้ำลึก จิตสำนึกเจนจบ”ก็พบธรรม”!!!
ด้วยไตรลักษณ์”อนิจจัง-ทุกขัง”ว่า “อนัตตา”น่าชมสุดคมขำ
“อหังการ-มมังการ”โดยด้านธรรม พาตกต่ำ”จิตปรุงแต่ง”แห่งตัวตน!!!
“เมื่อตัวเราไม่มี-ของเราจึงไม่มี” หาก”จิตดีมองเห็น”จะเป็นผล
“ทำอะไรไม่ดี-ชั่วไร้ตัวตน นิรมลในความคิด-จิตเป็นกลาง”
๐ ทุกอย่างเป็น”อัพยากตาธรรม ไม่เป็นกรรมเพียงกิริยา”ไม่พาขวาง
ด้วย”รู้เห็นตามเป็นจริง”ทุกสิ่งทาง ไสวสว่างงดงามตามครรลอง
“สงบเย็นเป็นวิมุติ-จิตหลุดพ้น แยกจิตตนออกจากกาย”ง่ายและคล่อง!!!
โดย”จิต+พระ+นิพพาน”ผ่านสายทอง “แสงทิพย์ส่องพากลับบ้าน-นิพพาน”เรา!!!
“คิดถึงพระ+นิพพาน”ทุกกาลเถิด จักประเสริฐ”ทุกข์ดับ”ไม่อับเฉา
“หมั่นคิดถึงความตาย”สบายเบา ทุกยามเฝ้า”แผ่เมตตา”ทุกนาที!!!
“ยกจิตขึ้นนิพพาน-ตัดขันธ์ห้า อภิญญาใหญ่”ขอบเขตวิเศษศรี
“จิตนิพพาน-กายอยู่โลก”แสนโชคดี บุญทวีไม่ช้านาน”นิพพาน”เอยฯ..........

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net