วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานแห่เทียนพรรษา เมืองโคราช ๓


 

 

      งานขบวนแห่เทียนพรรษา ปี๒๕๕๖ ของจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ไปชมในครั้งนี้
แม้ไม่มีโอกาสได้เห็นเบื้องหลัง ของเหล่าช่างและผู้ที่ร่วมจัดสร้าง ขบวนเทียนที่งดงาม
แต่แต่ละวัด แต่ละชุมชน ที่นำเทียนมาร่วมขบวนแห่ บางที่มาเป็นระยะทางไกล เช่นอำเภอพิมาย
ซึ่งกว่าจะมาถึงต้องใช้เวลามาก บางขบวนจึงมีชำรุดบ้าง ช่างต้องมีการซ่อมแซม และตกแต่งใหม่
เมื่อขบวนเข้ามาตั้งบริเวณอนุสาวีย์ย่าโมแล้ว และทุกขบวนต้องคอยเอาน้ำฉีดเทียนทั้งขบวนเป็นระยะ
ด้วยสภาพอากาศในวันที่เคลื่อนขบวนมา(ก่อนวันแห่จริง) มีแดดแรง บางส่วนเริ่มนิ่มและจะละลาย
และมีผู้มาชมบางคน เอามือไปแตะสัมผัส หรือกด ซึ่งน่าจะต้องระมัดระวัง ในการชมงานที่มีความปรานีต
ละเอียดอ่อน ซึ่งผู้สร้างใช้เพียรพยายามมานับเดือน
     ส่วนผลการประกวดขบวนเทียนพรรษา จากที่ได้ติดตามข่าว ขบวนที่ได้รางวัลประเภทก.(ต้นเทียนขนาดใหญ่)
รางวัลชนะเลิศคือ วัดใหม่สระประทุม อ.โชคชัย
รางวัลอันดับที่สอง คือ วัดโบสถ์คงคาล้อม อ.โชคชัย
รางวัลอันดับที่สาม คือ วัดนอก อ.โชคชัย

ขบวนเทียนวัดใหม่สระประทุม




ขบวนเทียนวัดโบสถ์คงคาล้อม


ขบวนเทียนวัดนอก




    ประเภท ข.(ต้นเทียนขนาดกลาง)
รางวัลชนะเลิศ คือ วัดบูรพาพิมล อ.พิมาย
รางวัลอันดับสอง คือ วัดใหม่ประตูชัย อ.พิมาย
รางวัลอันดับสาม คือ เทศบาลตำบลแหลมทอง อ.หนองบุญมาก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบื้องหลังที่น่าชื่นชม ..

 

 





ส่วนหนึ่งของสีสันในงาน ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก



เยาวชนน้อยผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำขบวนเทียน

 

ขอขอบคุณช่างทำเทียนและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างเทียนที่งดงาม วิจิตรบรรจง
ให้ทุกคนได้ชื่นชม ขอบคุณค่ะ

 

 

โดย สายน้ำพระจันทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net