วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ความเจ็บปวดและความสุขจากใจของแม่เกษรฯแห่งแสงทิพย์ฯ


Pain and Happiness


   ผู้ชมทั่วไป your good old Mom
 gaysorniparn@live.com 68.73.115.151

  โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2552 06:37 น.


From suffering  and pain   the Holy light   leads me to bright  Happy new  life.

From the unreal  of all things on earth  Sangthipnipparn  light leads me to the real supreme Happiness of Nibbana.

From darkness  and sad  with disappointing in this world, Sangthipnipparn light leads me to the joy of life   and better  life after Death.

From death and reborn,  the Holy Sangthipnipparn leads me to the Deathless  with   Real  Happiness  of Nibbana.

 Though  I am Old  and  ill,  filled with all kinds of  sickness, my mind my spirit  will not  be ill and unhappy as the  my  sick body.

 Therefore I  pay  respectfully Homage  and  highly gradtitude to  Lord greatest  Pra Barom Dhamma Bida and  all Lord Father Buddhas, Pra Dham  is  Sangthipnipparn, all Pra Ariya Sonka, all my previous mothers  fathers  all my sons  and daughters  in Dhamma and  all Tep Tevada  Prom with  my  sincerely   Love.

มือสมัครเล่น

แปลความหมาย
จากความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด พลังแสงทิพย์ทำให้ฉันสว่างไสว มีชีวิตใหม่ที่แสนสุขล้ำ จากสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เที่ยงแท้บนโลกนี้ แสงทิพย์นิพพานนำฉันให้พบกับความสุขที่สูงสุดของแดนนิพพาน จากความมืดมนและความเศร้าสร้อย น่าผิดหวังในโลกใบนี้ แสงทิพย์นิพพานนำฉันให้มีสุขรื่นเริงสดใสในชีวิตและนำพาไปสู่ชีวิตที่ดีเลิศกว่าหลังจากสิ้นลมหายใจ จากการเวียนว่ายตายเกิด แสงทิพย์นิพพาน นำฉันไปสู่ความเป็นอมตะ บรมสุขเทียงแท้ในพระนิพพาน ถึงแม้ว่า ฉันจะชราและป่วยไข้ เต็มไปด้วยความทุกข์ทนกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นานา จิตใจของฉันจะไม่ป่วยและจะไม่เสียใจตามไปกับร่างกายที่เจ็บป่วยอ่อนแอ เพราะฉะนั้น ฉันจึงขอแสดงความเคารพและรู้สึกขอบพระคุณอย่างที่สุด แด่องค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดา พระพุทธเจ้าทั้งหมด พระธรรมคือพลังแสงทิพย์นิพพาน พระอริยสงฆ์ คุณพ่อคุณแม่ทุก ๆ ชาติ ลูก ๆในธรรมะ พร้อมทั้ง เทพเทวดา พรหมทั้งหมด ด้วยความรักอย่างจริงใจบทกวีทิพย์ :: ความเจ็บปวดและความสุข

(จากหัวใจของแม่เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ)

 

๐ จาก"ความทุกข์-ความเจ็บปวด"ที่รวดร้าว    "แสงทิพย์ฯพราวจากนิพพาน"ตระการใส

"พลังแสงทิพย์อริยธรรม"นำจิตใจ    "ชีวิตใหม่"ที่สุขล้ำฉ่ำอุรา

สิ่งต่างๆผันแปรไปในโลกนี้    พบสุขศรีสมใจรักแม่นักหนา

"แสงทิพย์ฯนำสู่โลกทิพย์นิพพานา"      จิตสุขาใน"แดนทิพย์พระนิพพาน"

"ความมืดมน-ความเศร้าสร้อย"ก็คล้อยจาก    "ผิดหวัง"พรากนิรทุกข์เป็นศุขศานติ์

"แสงทิพย์ฯเปิดศุภฤกษ์ให้เบิกบาน    พระนิพพานเปิดรับ"ประทับทรวง

แม่กลับมาสดใสในชีวิต    ด้วยบุญฤทธิ์"พระรัตนตรัย"อันใหญ่หลวง

"หยุดเวียนว่ายตายเกิด"เลิศทั้งปวง    หมดสิ้นห่วง"นิพพานัง"เมื่อหลังตาย!!!

นำไปสู่"แดนอมตะพระนิพพาน    นิรันดร์กาล"สุขารมณ์สุขสมหมาย

เป็น"บรมสุขเที่ยงแท้"ไซร้ไม่เกิด-ตาย    ชีพไม่วาย"กาย"ป่วยบ้างก็"ช่างมัน"!!!

"กาย"จะป่วยช่างปะไร"ใจ"ไม่ป่วย    "จิตยังสวยใสสว่าง"กระจ่างนั่น!!!

แม่ขอกราบเคารพอภิวันท์    "พระบรมธรรม์บิดา-พุทธาองค์-

ทั้งพระธรรม-พระอริยสงฆ์ทุกองค์"ไซร้    "พ่อแม่-ไท้เทพ-พรหม"สมประสงค์

ทุกๆชาติ"ลูกทางธรรม"ให้ดำรง     "ด้วยความรักอันสูงส่ง"มั่นคงเทอญฯ.....


ชาติ นักรบ

สุขใดไหนเล่าเท่าปล่อยวาง ทำใจว่างจากกิเลส พ้นเขตสงสาร ข้ามภูมิภพจบสิ้นถิ่นกันดาล พระนิพานเป็นสุขยิ่งกว่าสิ่งใด

แก้ไขข้อความ
 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net