วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จัดอบรมการสร้างเครื่องบินจำลองภาคใต้


    

สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (สพก.จชต.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดอบรมการสร้างเครื่องบินจำลองให้กับครูและนักเรียนในระดับประถมตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย           (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ในวันที่ 23 -25 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  อ.หาดใหญ่  จ. สงขลา

( 1 โรงเรียนสมัครได้ไม่เกิน 2 ทีม )

หมดเขตรับสมัคร 10 สิงหาคม 2556

  

   

 
 
 
 
****************************************************************
 
 

  ใบสมัครอบรมการสร้างเครื่องบินจำลอง

สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (สพก.จชต.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดอบรมการสร้างเครื่องบินจำลองห้กับครูและนักเรียนในระดับประถมตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

                             ในวันที่ 23 -25 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  อ.หาดใหญ่  จ. สงขลา

                                                                    (1 โรงเรียนสมัครได้ไม่เกิน 2 ทีม)

                                                             หมดเขตรับสมัคร 10 สิงหาคม 2556

***********************************************************

                                   โรงเรียน.............................................จังหวัด..................อำเภอ.................
                                    รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. ชื่อ.……………………………อายุ…......ปี ชั้น….….…......
                                                                 2. ชื่อ…………………………….อายุ…......ปี ชั้น……..….........
                                                                 3. ชื่อ…………………………….อายุ….…...ปี ชั้น….….….........

                                     ชื่อผู้อาจารย์ควบคุมทีม     .. .....................................................................................

                                      เบอร์โทร.............................................Email..................................................

                                      ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน..........................................................................

                       ประสงค์จะให้จัดหาที่พักให้ในวันที่ 23 -24 ส.ค.56     ประสงค์จะจัดหาที่พักเอง  

                             ส่งใบสมัครมาที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ   โทรสาร 02-8093763 
                                                                หรือ
  Email:pisitmit@hotmail.com 
                                          ***ในวันอบรมให้นำใบนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียนด้วย***

โดย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

 

กลับไปที่ www.oknation.net