วันที่ อังคาร สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วันนี้ประชาชน...จะพ่ายแพ้...?


 

 

          

     หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านเคยทำนายไว้

    เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๘  นานแล้วว่า 

  บ้านเมืองเราจะเริ่มเจริญรุ่งเรือง สงบสุข ศิวิไลซ์อย่างแท้จริง

ก็คือเข้ารัชสมัย ร.10 จะเป็นช่วงที่ยุคเข็ญผ่านไปแล้ว

แต่ก็ก่อนหน้า เราจะต้องเผชิญกับยุคเข็ญ

คนชาติชั่วครองเมือง ซึ่งก็คือที่เป็นอยู่ตอนนี

 โดยหลวงพ่อท่านได้กล่าวอ้างถึงคำนาย

  ในสมุดข่อยของพระพุทธโฆษาจารย์  พระอรหันต์ในอดีต

กล่าวทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงใหม่

ในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละรัชกาลมีดังนี้

                 รัชกาลที่ ๑. ทำนายว่า มหากาฬผ่านมหายักษ์

รัชกาลที่ ๒. ทำนายว่า รู้จักธรรม

  รัชกาลที่ ๓. ทำนายว่า จำต้องคิด

   รัชกาลที่ ๔. ทำนายว่า สนิทธรรม

      รัชกาลที่ ๕. ทำนายว่า จำแขนขาด

            รัชกาลที่ ๖. ทำนายว่า ราษฎร์ราชาโจร

      รัชกาลที่ ๗. ทำนายว่า นั่งทนทุกข์

  รัชกาลที่ ๘. ทำนายว่า ยุคทมิฬ

     รัชกาลที่ ๙. ทำนายว่า ถิ่นกาขาว

     รัชกาลที่ ๑๐. ทำนายว่า ชาววิไล

     มาดูความแม่นยำของคำทำนาย

       เมื่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชกาล

   ก็จะเห็นได้ชัดว่าคำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใด

       รัชกาลที่ ๑. ผ่าน พระเจ้าตากสิน ขึ้นครองราชย์สมบัติ

            รัชกาลที่ ๒. ท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

       ให้พระสงฆ์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่

         รัชกาลที่ ๓. ท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสรรค์บ้านเมือง

ให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้

         รัชกาลที่ ๔. ท่านสนิทธรรม ก็เพราะพระราชาองค์นี้ทรงผนวชถึง ๒๗ พรรษา

มีความคล่องตัวในพระธรรมวินัย ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน

และยังมีความสนิทสนมกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) อย่างยิ่ง เป็นคู่บารมีกัน

   รัชกาลที่ ๕. จำแขนขาด เราเห็นได้ชัดมาก

เพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหน

โดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียตัวทั้งหมด

คือยอมเสียผืนแผ่นดินบางส่วน เพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้

  รัชกาลที่ ๖. เป็นโจร เพราะทรงใช้จ่ายเงินในท้องพระคลังจนหมดสิ้น

แต่อาตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยม

มีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมือง

เช่นมีเพลงบทหนึ่งทรงพระนิพน์ไว้ว่า

“ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง คงจะต้องบังคับขับไส

เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำร่ำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย”

ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงได้ทำทุกอย่างให้บุคคลอื่นเห็นว่า

พระองค์ไม่ทรงถือพระองค์ เช่น แสดงมหรสพ เล่นโขนกับข้าราชบริพาร 

  ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลก

โดยส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่ ๑.

จึงจำเป็นต้องใช้เงินมาก แม้จะใช้เงินมาก

แต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนัก

 รัชกาลที่ ๗. นั่งทนทุกข์ พระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดี

เงินในท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชกาลก่อน

พระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์

ต้องดุลข้าราชการออกเป็นจำนวนมาก เท่านั้นยังไม่พอ

ต่อมาพระองค์ต้องจำพระทัยสละราชสมบัติ

ไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดน จนสิ้นพระชนม์

     รัชกาลที่ ๘. ยุคทมิฬ บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒.

ประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตก อดอยากยากแค้นแสนสาหัส

พระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบปลงพระชนม์จนสวรรคต

 รัชกาลที่ ๙. ทำนายว่า ถิ่นกาขาว เราก็เห็นแล้วว่า

ฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง ล้วนแต่คนผิวขาวทั้งนั้น

สำหรับรัชกาลต่อไป คือ รัชกาลที่ ๑๐. ทำนายว่า ชาววิไล

หมายความว่า บ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเข็ญมาแล้ว

จะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียที

เราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยะประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย

 พระมหากษัตริย์จะยังคงมีอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปอีกนาน

มิใช่เพียงแค่ ๑๐ พระองค์เท่านั้น แต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่นั้น

ก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่ ๑๐. เป็นต้นไป บ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์

ร่มเย็นผาสุก ประชาชนในชาติจะร่ำรวย

ประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่ง

ซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไป ไม่ล้มลุกคลุกคลานดังที่แล้วมา

จึงไม่จำเป็นจะต้องพยากรณ์ต่อไปอีก”

     สอดคล้องกับคำทำนายของท่านโหรพลูหลวงหรือ น.ณ ปากน้ำ ในปัจจุบัน 

ท่านเคยทำนายไว้ว่า ปัญหาบ้านเมืองทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลาย

ตั้งแต่พ.ศ.2562 ไปแล้ว ช่วง 2542-2552 เป็นช่วงชมบุญทรราชย์

ซึ่งก็จริงตาที่ท่านทำนายไว้แล้ว   ตั้งแต่ 44 มา ทรราชย์ทักษิณ

ได้ปล้นแผ่นดินอย่างสาหัส และทำให้ระบอบทักษิณซึมลึก

ไปทั่วแผ่นดิน ส่วนช่วง 2552-2562 เป็นช่วงชาติวิปโยค ซึ่งก็จริง

เพราะตั้งแต่ 52 มา ทรราชย์ได้ยุยงให้คนในชาติแตกแยก

ยุยงให้เกิดความรุนแรง จาบจ้วงอาฆาตสถาบัน ไม่เคารพกฎหมาย

ได้ส่งน้องสาวเข้ามาโกงชาติจนจวนบรรลัยแล้ว

ซื้อตำรวจและทหารระดับสูงได้หมดสิ้น

 หากเชื่อหลวงพ่อฤาษีกับโหรพลูหลวง ในช่วงก่อนร.10 หรือก่อน ปี 62

เราจะต้องกัดฟันทนสู้และทนดูความวิปโยคของชาติไปอีกช่วงนึง

แต่ขอให้มีความหวังเอาไว้ เพราะหลังร.10 หรือ หลังปี 62 ไปแล้ว

เราจะเจริญขึ้นและร่มเย็นอย่างมั่นคง

    คุณจะอดทนกัดฟันสู้อีก  6 ปีหรือไม่ 

โดยร่วมใจกันช่วยเหลือแผ่นดินให้ถึงที่สุด อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด

     หรือจะออกกันไปไล่กาลีบ้าน กาลีเมืองที่ครองอำนาจในขณะนี้....

   ลองตัดสินใจ?  ติ๊กต๊กๆๆๆๆๆ

 

 

 

 

 

 

โดย ชินเดช

 

กลับไปที่ www.oknation.net