วันที่ พุธ สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: เป็นใบ้หูหนวกตาบอดเสียบ้างบางเวลานะเจ้านะ


 
"บอด"เสียบ้างบางคราวนะเจ้านะ 

"หนวก"เสียบ้างบางวาระนะเจ้าหนา

"ใบ้"เสียบ้างบางวันอย่าเจรจา 

"หลับ"เสียบ้างบางเวลา...อย่ารู้ตัว!!!

(พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม)

๐ ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ  

ปล่อยมันไปอย่าได้รักมันหนักหัว!!!

อย่าไปหลงงมงายเมามายตัว  

ทั้งดี-ชั่ว"ปิด"เสียบ้างในบางกาล

ดับความคิด-ดับอารมณ์ข่มนิวรณ์

อย่าอาทรทั้งทุกข์และศุขศานติ์

เสียงที่ยิน-รูปที่เห็นไม่เป็นการ  

ตั้งไม่นานมันก็ดับหายวับไป!!!

จิตดำรง"ทรงฌาน"ญาณปัญญา 

"วิปัสสนา"ตัดหลงอย่าสงสัย

"ทางสายเอก"ใสกระจ่างเดินทางไป 

อีกไม่ไกลถึง"โลกทิพย์นิพพาน"เอยฯ.....

 

 

 

โดย บัวตูมแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net