วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อาเศียรวาทราชสดุดี ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม 2556


                                                  

                                                

 

 

 

      

                                                  ขัตติยนารีศรีประเทศ                 พระคู่บุญภูเบศร์เศวตฉัตร
                                     พระมหาราชินีจักรีพิพัฒน์                        ไทยมนัสเฉลิมฉลองซ้องบุญญา
                                                   เทิดพระบารมีศรีพิสุทธิ์              ธ ประดุจร่มไทรแผ่ใบหนา
                                     พระการุณอุ่นใจไทยประชา                      พระเมตตามากล้นพ้นรำพัน
                                                   งามพระจริยวัตรประภัสผ่อง         กิจทั้งผองในพระเนตรพิเศษสรรค์
                                      ราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขสิ้นทุกข์พลัน            เอนกอนันต์พระกรุณาประชาชน
                                               ลุสิบสองสิงหาคมอุดมฤกษ์           ฟ้าเบิกสิริสวัสดิ์พิพัฒนผล
                                     วันเฉลิมฉลองครองพระชนม์                    ขอเทพดลสุขสวัสดิ์มนัสไท้
                                                 สรวมศรีสรรสร้างศิรเทิด              ฟ้าเจิดแจ่มจรัสนิรัติศัย
                                  เหล่าข้าบาทใต้ผดุงมุ่งรวมใจ                      อภิวาทแม่ศรีไทย ทีฆายุกา
                                               พระมหากรุณาธิคุณการุณยิ่ง        เทิดไท้มิ่งขวัญแม่แผ่ปกหล้า
                             ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมา-                ยุพรรษายิ่งยืนนานสราญเทอญ.

                                                                                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
                                                        ข้าพระพุทธเจ้า “ ไออุ่นพฤษภา” บล็อกเกอร์ ok.nation.net                                                           
                                                     

 

โดย ไออุ่นพฤษภา

 

กลับไปที่ www.oknation.net