วันที่ อังคาร สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชุมนุมกลุ่มชาติพันธุ์ และ ชนเผ่าทั่วไทย 2556


 งานประจำปีที่มีความหลากหลายมุมชีวิต-สีสันต์ และ รวมการแลกเปลี่ยนประเพณี-วัฒนธรรม
ในระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ร่วมรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่
รวมไปถึงงานฝีมือหัตถกรรม การแสดง และ การเล่นของแต่ละชนเผ่า ที่ได้มาพบปะสังสรรค์กัน
ปีนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่.............
   

งานปีนี้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขากลางแจ้ง สวนหลวง ร.๙ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคมนี้ ซึ่งก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศ ทั่วทุกภาคในเมืองไทย
ประมาณได้ราวเกือบ 40 กลุ่ม ที่เดินทางมาร่วมกันในงานครั้งนี้ โดยการส่งเสริมของ..
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมุ่งจุดประสงค์หลักสำคัญ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในภารกิจของทั้งสองพระองค์ ในด้านการช่วยเหลือพัฒนา และ สงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์
ทั้งชนเผ่าต่างๆได้อาศัยอยู่ภายใต้พระบารมีตลอดกาลเวลา 5 ทศวรรษที่ผ่านมาถึงวันนี้

จุดเด่นของงานครั้งนี้คือ "การไหว้สาพระเจ้าแผ่นดิน โดยกลุ่มชาติติพันธุ์ร่วมสืบชะตา-
ให้พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน"
และ การสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อเป็นศิริมงคลแด่บ้านเมือง
ในฐานะแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนา ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไป

กลุ่มชาติพันธุ์ที่เดินทางไปร่วมงานในปีนี้ประกอบด้วย ไทหย่า ไทเขิน ไทยอง ไทลื้อ
ไทขาว ไทโย้ย ไทใหญ่ ไท-ยวน ไททรงดำ ไทพวน ลาวคั่ง ลาวแง้ว ลาวเวียง
มอแกน อุรักละโว้ย ถิ่น คะฉิ่น มลาบลี ละว้า  ปาตอง กะเหรี่ยง เขมรถิ่นไทย
เวียตนาม ไทเบิ้ง กะเหลิ่ง ลัวะ ลีซิ ลาฮู เมี่ยน โส้ ซอง ขมุ เขมร แสก มอญ ฯลฯ 

โดยจัดเป็นซุ้มที่พัก เวทีแสดงศิลปะ-ดนตรี ของแต่ละชาติพันธุ์ และตลาดกลาง
จำหน่ายสินค้า และ อาหารชนเผ่า รวมเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน-ซื้อขายกันด้วย
ในงานนี้จัดให้มีขบวนแห่ชาติพันธุ์ต่างๆที่เข้าร่วมงาน วนไปรอบบริเวณงาน
ให้ผู้มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้ ชื่นชมวิถีชีวิตการแต่งกายของชาติต่างๆ


 

อีกส่วนหนึ่งของการได้เสวนา พบปะสังสรรค์ระหว่างชนเผ่าต่างๆ ก็คือตลาดกลางสินค้าของใช้ เครื่อง-
นุ่งห่ม และ อาหารการกินที่จัดกันไว้ เป็นจุดศูนย์กลาง ให้นำของใช้-ของกินมาจำหน่าย-จ่ายแจกกัน
เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้จ่าย การกินอยู่-ข้าวปลาอาหารฯ
   

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net