วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สรุปผลการแข่งขันศึกปีกหมุนประลองทักษะ ชิงถ้วยพระราชทานฯ


 

 

การแข่งขัน "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ" สนามที่ 6

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 

วันที่ 17-18  สิงหาคม พ.ศ.2556

            มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกภูมิภาค  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้

พันเอก คร. อภิวันท์  วิริยะชัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี (อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร)

พันตำรวจเอก  ธงชัย  เย็นประเสริฐ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ศาสตร์ตราจารย์นายแพทย์  สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทันตแพทย์ กฤษฎา  เรื่องอารีย์รัตน์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

สรุปผลการแข่งขัน  “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” 

ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ทีม1

1. นายศรรักษ์ คำป้อม                       นักบินที่ 1

2.นายพิทยุตย์ จันทร์ลอย                   นักบินที่ 2

  3. นายกรไกร ภูมิไสว                        ผู้ควบคุมทีม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้องเงินรางวัล 25,000 บาท

 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ทีม  YP 1

1. นายธีรยุทธ ด้วงหมุน                     นักบินที่ 1

 2. นายชัยธวัช ทองรักษ์                      นักบินที่ 2

3. นางสาววารีรัตน์ แก้วพิทักษ์         ผู้ควบคุมทีม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้องเงินรางวัล 20,000 บาท

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  ทีม  Galic

1. เด็กชายสิทธานนท์ เทวบุรี            นักบินที่ 1

2. เด็กชายรังสิมันต์ พละศึก              นักบินที่ 2

   3. นายวินัย ไหมทอง                        ผู้ควบคุมทีม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้องเงินรางวัล 15,000 บาท

 วิทยาลัยการอาชีพ  ทีม ชุมแพ 1 ชุมแพ

1. นายวรวิทย์ มีเทพ                         นักบินที่ 1

2. นายทัศไนย การสนิท                    นักบินที่ 2

  3. นายพงษ์ฤทธิ์ สงคราม                  ผู้ควบคุมทีม

สรุปผลการแข่งขัน “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ”

ประเภท “ออกแบบสร้างสรรค์”

ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 

รางวัลชนะเลิศ  ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

                  1. นายศรรักษ์ คำป้อม                      

               2.นายพิทยุตย์ จันทร์ลอย               

3. นายกรไกร ภูมิไสว       

               

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้องเงินรางวัล 4,000บาท

โรงเรียนพระศรีนครินทร์

            1. นางสาวปิยนุช ลิ้มสมบูรณ์

2. นายสธน สมฤทธิ์

            3. ว่าที่ รต.ปรีชา  ลิ้มสมบูรณ์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้องเงินรางวัล 3,000 บาท

          โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

       1.นางสาวปาริฉัตร   นวลนาค

2.นางสาวสุภัสสร  นิลภู

3.นางสาวพรชิตา  มงชู 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้องเงินรางวัล 2,000 บาท

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

   1. นายอำนวย รัตนกร       

    2. นางสาวศศิธร สมัย       

3. นายสมหวัง  รัตนกร 

ภาพบรรยากาศในการแข่งขัน

โดย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

 

กลับไปที่ www.oknation.net