วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ห ย า ด รั ก จ า ก ฟ า กไ ก ล


- หยาดรักจากฟากไกล -- 

 

แพรห่อฝัน

--------------

 

 

เป็นหยาดย้อย เป็นฝอยฝอย เป็นเม็ดเม็ด

แตกสะเก็ด ประกายเพชร สะท้อนสี

ป๊อกแป๊ก แป๊ะป๊ะ จังหวะตี

รั่วถี่ มีเร่งผ่อน พะเนิบช้า

เดินทางห่างฟ้ามาไกลโพ้น

ร่วงหล่นชลรักมาปักกล้า

ชุ่มฉ่ำเปียกชื้นตื่นชีวา

พืชพันธุ์ข้าวกล้าป่าดินดอน

เจิงนองหนองน้ำที่ต่ำลุ่ม

ลงสู่ที่ราบหลุมเป็นพุ่มก้อน

เที่ยวเลี้ยวเชี่ยวบ่ามหานคร

เย็นเหยียบเปียกปอนกันทั่วหน้า

จากหยาดย้อย ค่อยทยอยกระพุ่มก้อน

จากลุ่มดอนเลื้อยจรผ่อนช้าช้า

ลงสู่ โขง ชี มูล เจ้าพระยา

ก่อนอำลาคืนฟากฟ้ามหาชล

-----------------

โดย ดินสอดำบ่าวภูสวาง

 

กลับไปที่ www.oknation.net