วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทฤษฏี เสียงสะท้อนกลับ


ทฤษฏี เสียงสะท้อนกลับ  

---------------------

บนข้อสมมติฐาน     เสียงที่พุ่งออกไปในหุบเขา ยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งจะสะท้อนกลับคืนมามากเท่านั้น

----------------------

กฏข้อที่หนึ่ง กำหนดให้ผู้ตะเบ็งเสียงยืนอยู่ใกล้กับจุดปะทะ แล้วเริ่มปล่อยเสียงออกไปเบาๆ

ผลปรากฏว่า เสียงนั้นเงียบหายไป ไม่สะท้อนกลับมา

แต่พอเพิ่มความรุนแรงของเสียงเข้าไปอีก

ผลปรากฏว่า มีเสียงสะท้อนกลับมาอย่างมากมาย

-------------------------

กฏข้อที่สอง กำหนดให้ต้นเสียงกับจุดปะทะถอยห่างจากจากกัน โดยห่างจากจุดเดิมไปอีกราวห้าร้อยเมตร

แล้วเริ่มต้นปล่อยเสียงออกไปเหมือนกับจุดแรก

ผลปรากฏว่า เสียงที่ส่งออกไป ไม่สะท้อนกลับคืนมา ถึงแม้ว่าจะออกแรงตะเบ็งเสียงไปมากเท่าไหร่ก็ตาม

 

---------------------

ทฤษฏีนี้ชี้ให้เห็นว่า

 

เราไม่อาจลดความรุนแรงลงด้วยการเพิ่มความรุนแรง

แต่ความรุนแรงจะอ่อนตัวยุติลงได้ ด้วยการถอยห่างออกจากกัน

ความรุนแรงที่ใช้ออกไปมากเท่าใด ความรุนแรงก็จะสะท้อนกลับคืนมามากเท่านั้น

ความรุนแรงอยู่ในฟากฝั่งของต้นกำเนิด

ผู้ใช้ความรุนแรงคือต้นกำเนิดของความรุนแรง

จุดปะทะนั้นหาใช่เหตุเกิดของความรุนแรง

จุดปะทะ คือ ผลสะท้อนของความรุนแรง

ดังนั้น ความรุนแรงจะเกิดขึ้น จะคงอยู่ หรือจะดับลง ก็อยู่ที่ต้นกำเนิดเท่านั้น

พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงการระงับความรุนแรงนี้ว่า” เวร ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

------------------------

ทฤษฏีนี้สามารถนำมาใช้กับเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันนี้ได้

 แต่อยู่ที่ว่าใครจะยอมเป็นฝ่ายละทิฐิที่เป็นต้นกำเนิดของการใช้ เท่านั้นเองแลนา

-----------------------

 

โดย ดินสอดำบ่าวภูสวาง

 

กลับไปที่ www.oknation.net