วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: รู้รักสามัคคี(ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของในหลวง)


บทกวีแนวทางพระบรมราโชวาท"รู้รักสามัคคี"........
 ๐ คุณธรรมแห่ง"ความรักสามัคคี" "สี่ข้อ"มีทรงประทานสมานฉันท์

ให้พี่น้องผองไทยร่วมใจกัน ผูกสัมพันธ์ช่วยชาติรัฐพัฒนา....

หนึ่ง : คิด-พูด-ทำทุกคนใช้ผลเหตุ ด้วย"ความเมตตา"รักให้หนักหนา

มุ่งเจริญ-มุ่งดี-มีกรุณา "กรรมดี"พาร่มเย็นเป็นสุขใจ....

สอง : ช่วยเหลือเอื้อการุณย์คุณประโยชน์ เสร็จสมโภชแน่วแน่ร่วมแก้ไข

ประโยชน์ตน-ท่านอย่าพลาดทั้งชาติไทย ประสานใจอนุเคราะห์ให้เหมาะงาม

สาม : ประพฤติตนสมพุทธสุจริต ทุกชีวิตเทียมเท่าชาวสยาม

อยู่ในกฎกติกาสง่างาม ระเบียบตามแบบแผนสุดแสนดี....

สี่ : ความคิด-ความเห็นนั้นผลักดันส่ง ต้องเที่ยงตรงทุกคนพิมลศรี

ในเหตุผลงดงามด้วยความดี สามัคคี-รอยเดียวกันรักมั่นคง

คือ "รู้รักสามัคคี"ดีที่สุด ขอชาวพุทธจิตใจเลิกใหลหลง

"สี่ประการ"จะช่วยให้ไทยยิ่งยง ถวายองค์พระบิดา"อย่าช้า"เอยฯ....

ชัย แสงทิพย์

chaisangthip@gmail.com 

www.buddha-dhamma.com 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net