วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ....."


ขณะประชุมร่วมของ ๒ สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภา เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. ได้สังเกตพบเห็นพฤติกรรมของสมาชิกทั้งสองสภาในการแสดงออกโดย การอภิปราย ก็ดี การประท้วงตามข้อบังคับ ก็ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานในที่ประชุม จะพบว่า 

ประธานในที่ประชุม

- ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ โต้เถียงกับผู้อภิปราย

- พูดประชดประชัน เหน็บแนม เหยียดสมาชิก 

- ลุแก่อำนาจ การวินิจฉัยไม่ชัดเจน ชอบใช้กำลัง(ตำรวจ)

- ไม่เป็นผู้ฟังที่ดี

- อวดเก่ง ท้าทาย

สมาชิกรัฐสภา

- ไม่เคารพประธานแต่กลับพูดกลับดัดจริตพูด "ท่านประธานที่เคารพ"  แสดงถึงความไม่จริงใจ

- อภิปรายไม่ตรงประเด็นในหัวข้อที่ขอแปรยัติ

- ประท้วงโดยไม่จำเป็น เล่นไปเรื่อย 

- ต้องการโชว์ นั่งไม่เป็นที่ใครอภิปรายก็นั่งเป็นเงาตามตัว

- พูดจาหยาบคาย โหวกเหวก 

- นั่งหลับ เอาห้องประชุมเป็นที่หลับนอน

- นั่งเล่นโทรศัพท์ เล่นไลน์อยู่หลังผู้อภิปราย

ข้อเสนอแนะ

- ประธานต้องสุขุม เยือกเย็น เป็นผู้ฟังที่ดี วินิจฉัยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

- สมาชิกต้องไปเรียนรู้ เรื่อง คุณสมบัติผู้ดี มารยาทในที่ประชุม

- สภาควรจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้กับทั้งสองสภา

      ทั้งนี้จะได้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองที่ถูกต้อง เพราะมีหลายคนไม่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ 

โดย คนเมืองมุก

 

กลับไปที่ www.oknation.net