วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำนาจเก็บภาษีคืออำนาจทำลายล้าง


The Power to Tax Is the Power to Destroy - http://www.fee.org/the_freeman/detail/the-power-to-tax-is-the-power-to-destroy#axzz2edZLWzso
ระบบภาษีนั้นท่านว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความเจริญหรือความเสื่อมของประเทศ ถ้ามีความเป็นธรรมก็จะก่อความเจริญด้วย ดร.Fred Foldvary ท่านให้เปรียบเทียบสองนคร นครหนึ่งคือดีทรอยต์ล้มละลายเพราะการเสื่อมของอุตสาหกรรมรถยนต์ อีกนครหนึ่งคือพิตสเบิร์กยังคงอยู่ดีแม้อุตสาหกรรมเหล็กจะเสื่อม (http://www.debatepolitics.com/government-spending-and-debt/169291-real-reason-detroit-went-bankrupt-conservative-michigan-misrule-w-259-a-2.html)

ที่ควรทราบด้วยก็คือ การแก้ความยากจนด้วยการเพิ่มภาษีที่ดิน และลด-เลิกภาษีการลงแรงลงทุน หรือ “ภาษีเดี่ยว” ของเฮนรี จอร์จ ซึ่งผู้สนับสนุนหญิงท่านหนึ่งในสหรัฐฯ ชื่อ Alanna Hartzog ได้จัดการเรียนการสอนตามมติสหประชาชาติด้านที่อยู่อาศัย ค.ศ. 1996 (http://www.opednews.com/articles/Economic-Reform-Left-Foru-by-Scott-Baker-120328-279.html)

ดร. Joseph E. Stiglitz อดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก ได้กล่าวไว้ว่า หลักการภาษีทั่วไปข้อหนึ่งคือควรเก็บภาษีสิ่งที่ผลิตเพิ่มได้ยาก เพราะจะไม่มีผลร้ายด้านอุปทาน ที่ดินไม่หายไปเมื่อถูกเก็บภาษี เฮนรี จอร์จ บุคคลหัวก้าวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งปลายศตวรรษที่ 19 พยายามสนับสนุนให้เก็บภาษีที่ดินก็เพราะเหตุนี้ด้วย ...ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่อาจถูกใช้หมดสิ้นไปได้ก็เป็นเช่นเดียวกัน ...
(http://www.nextnewdeal.net/wp-content/uploads/2010/12/principles-and-guidelines-for-deficit-reduction.pdf ) ที่ดินผลิตเพิ่มได้ยากแปลว่าเข้าลักษณะผูกขาด จึงไม่ควรปล่อยเสรี

แต่เราแทบทุกประเทศในโลกกลับมุ่งเก็บภาษีจากการผลิตและการค้าสิ่งที่ผลิตกันเป็นปกติเพราะเป็นที่ต้องการของตลาด จึงทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่ม ต้องขายสินค้าแพงขึ้น และภาษีเงินได้ทำให้รายได้ลด จึงไปเพิ่มความยากจน

สิ่งที่พึงทำก็คือ tax shift คือย้ายภาษีจากการผลิตสินค้าและบริการไปยังที่ดิน แต่ต้องค่อยๆ ย้าย เพราะภาษีที่ดินไม่สามารถเพิ่มได้รวดเร็ว มิฉะนั้นจะเกิดภาวะวิกฤตทำนองเดียวกับฟองสบู่อสังหาฯ แตกนั่นแล  อย่างไรก็ดี การลดภาษีการลงแรงลงทุนชดเชยกันไปกลับทำให้การลงทุนลงแรงผลิตและค้าได้ผลตอบแทนดีขึ้น รวมทั้งบ้านก็ราคาถูกและจะเกิดการปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมเพราะจะเสียภาษีน้อยลงไปเรื่อยๆ

สำหรับที่ดิน ผมได้เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า การเก็บภาษีที่ดินต่ำไปทำให้คนกักตุนที่ดินกันเป็นการกว้างขวางทั่วไป อย่างระดับปัจจุบันที่พูดกันมาเป็นสิบปีแล้ว ว่ากันว่า ที่ดินไทยที่คนทั่วไปถือครองกันอยู่นั้น เป็นการถือครองโดยไม่ค่อยได้ทำประโยชน์ หวังกำไรในอนาคตเสียกว่า 70% แปลว่าใช้ประโยชน์ตามควรไม่ถึง 30% (ไม่ถึง 1 ใน 3) อย่างนี้ก็แปลว่าแผ่นดินไทยมีการทำประโยชน์น้อย ผลผลิตต่ำ ที่ดินแพงเพราะถูกกักตุนกันไว้  ผู้ใช้แรงงานขั้นพื้นฐานหมดโอกาสเป็นเจ้าของที่ดิน ต้องว่างงาน แย่งกันหางานทำ ค่าแรงถูกกดต่ำ จึงมีความยากจนกันมาก

ผลของการเก็งกำไรที่ดินอีกข้อหนึ่งก็คือ วิกฤตวัฏจักรเศรษฐกิจฟองสบู่ ซึ่งเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก เรื่อยมา การผลิตการค้าตกต่ำเสียหาย และเกิดการว่างงาน ก่อความทุกข์ยากแก่ประชาชนค่อนโลก

 

โดย สุธน_หิญ

 

กลับไปที่ www.oknation.net