วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โซล่าร์รูฟ พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทางเลือกใหม่ของการลงทุนด้านพลังงาน


โซล่าร์รูฟ พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทางเลือกใหม่ของการลงทุนด้านพลังงาน

 

 

ในช่วงนี้ในแวดวงธุรกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะรัฐบาลได้เปิดให้ภาคเอกชนยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายไฟฟ้า  โดยมีนโยบายสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และจ่ายเข้าระบบไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายในโครงการแรกสนับสนุน 200 MW 

โซล่าร์รูฟ เป็นชื่อเรียกระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาไม่ว่าจะหลังคาบ้าน หลังคาโรงงาน ห้างสรรพสินค้า หรือหลังคาใดๆ ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะใช้คำว่า Roof top system   

 

ตัวอย่างระบบติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ที่มา http://www.europe-solar.de

 

ในแถบยุโรป อเมริกา หรือในประเทศญี่ปุ่น มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามานานแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นทั้งแบบติดตั้งเพื่อใช้งานเองในบ้านโดยมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ หรือติดตั้งแบบต่อเข้ากับสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย   บ้านเราก็มีบ้างที่ติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง(ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง) แต่ยังไม่มีแบบที่ต่อเข้ากับสายส่งของการไฟฟ้า เพราะแต่ก่อนรัฐบาลหรือการไฟฟ้ายังไม่รับซื้อระบบที่ติดตั้งบนหลังคา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 กฟน หรือการไฟฟ้านครหลวงได้ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเป็นครั้งแรก รายละเอียดอ่านได้จากเวปไซต์ http://www.mea.or.th/new/content/detail.php?mid=87&did=871&tid=&pid=และเป็นครั้งแรกเช่นกันที่ประกาศการให้ราคาในรูปแบบ Feed in tariff  ซึ่งราคาของราคาที่รับซื้อนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและประเภทของผู้ประกอบการ   ราคารับซื้อเป็นไปตามตารางด้านล่าง

ที่มาการไฟฟ้านครหลวง http://www.mea.or.th/new/content/detail.php?mid=87&did=871&tid=&pid=

 

ซึ่งราคาที่ทางการไฟฟ้ารับซื้อตามตารางด้านบนได้จำกัดระยะเวลาถึง 25 ปี ซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงทำงานได้ (ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีการเสื่อมสภาพทุกปี แต่มีการเสื่อมสภาพช้ากว่าระบบผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เพราะไม่มีส่วนของเครื่องจักรที่เคลื่อนที่)  ดังนั้น หากใครคิดจะลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจนี้จึงน่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากทีเดียว เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแสงแดดตลอดทั้งปี และแสงแดดเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ต้องซื้อ  อีกทั้งราคาค่าวัสดุหลักที่ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าร์เซลล์ หรือเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่ใช้แปลงไฟฟ้า มีราคาถูกลงมากและมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้  

ภาพบน แผนที่พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก

ภาพล่าง แผนที่พลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะในเขต  Asean

ที่มา http://meteonorm.com/fileadmin/user_upload/maps/gh_map_world_v7.png

 

ที่มา http://www.eppo.go.th/power/Part2-FIT%20Solar-EPPO.pdf

 

ถึงแม้จะต้นทุนหลักๆ จะมีราคาถูกลงมากตามกลไกของราคาในตลาดโลก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่สนใจก็ต้องศึกษารายละเอียด ของสัญญาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะตกลงสั่งซื้อหรือติดตั้งกับบริษัทที่รับติดตั้งด้วย  ดังจะได้เห็นจากตารางด้านล่าง

ที่มา การไฟฟ้านครหลวง http://www.mea.or.th/new/profile/index.php?l=th&tid=3&mid=3031&pid=3030

อนึ่งในการลงทุนเพื่อติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์นั้น ผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของแผงโซล่าร์ฯ และอินเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะท่านจะได้ผลตอบแทนมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ด้วย อีกทั้งต้องศึกษาเกี่ยวกับการประกันหากอุปกรณ์มีการเสียหาย หรือทำงานไม่ได้ตามสเปค (specification)ที่กำหนดไว้  เพราะระบบๆ หนึ่งท่านต้องลงทุนเป็นหลักแสนบาท 

ROI (Return On Investment) หรือ การคืนทุนจะได้มาเร็วหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแผงโซล่าร์ฯ อินเวอร์เตอร์ และการออกแบบการติดตั้งที่เหมาะสม  ซึ่งผู้สนใจติดตั้งควรขอรายละเอียดและการคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้รับเหมาติดตั้งด้วย 

ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างการคำนวณระบบขนาด 10 kWp โดยใช้ฟรีแวร์จากบริษัท SMA ซึ่งเป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์รายใหญ่ในเยอรมันนี  เพื่อเป็นตัวอย่างและสามารถอธิบายระบบได้ชัดเจนขึ้น

ตัวอย่างการออกแบบระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Sunny Design จาก www.sma.de

ผลการคำนวณจะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผงโซล่าร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ที่เลือกใช้ ระยะทำมุมและทิศทางของหลังคาที่ติดตั้ง รวมถึงพิกัดตำแหน่งของหลังคาว่าอยู่ในพื้นที่ใดเพราะในแต่ละพื้นที่ค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน

ในที่นี่ผู้เขียนเลือกใช้ แผงโซล่าร์จากบริษัท Yingli Solar (จีน) และอินเวอร์เตอร์รุ่น STP 10000TL-10  (sma / Germany)

หลังคาทำมุม 20 องศา และหันไปทางทิศใต้  ตำแหน่งที่ติดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ ประเทศไทย

ซึ่งจากผลการคำนวณทำให้เราประมาณได้ว่าภายในระยะเวลา 1 ปี ระบบนี้จะสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 14158.9 kWh (หน่วย)  ซึ่งหากนำมาคิดเป็นจำนวนเงินที่เราจะได้รับจากการจำหน่ายให้การไฟฟ้าเราจะได้เงินจากการจำหน่าย = 6.96 บาท x 14158.90 = 98,545.94 บาท

หากมีการลงทุนติดตั้งโดยงบประมาณประมาณ 60,000 บาทต่อ kWp ดังนั้นต้นทุนของระบบนี้จะอยู่ที่ 600,000 บาท  เงินลงที่ลงทุนไปจะได้คืนในช่วงปีที่ 7   ซึ่งถ้าหากผู้ติดตั้งอยากได้กำไรเร็วมากขึ้น ก็ต้องจัดซื้อวัสดุที่มีราคาถูกลง  ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เพราะในธุรกิจนี้มีแผงโซล่าร์และอินเวอร์เตอร์ให้เลือกใช้มากมาย 

อนึ่ง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีการเสื่อมสภาพในทุกๆ ปีแต่ก็ไม่มากนัก ดังนั้นจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจจจะลดลงตามสภาพการเสื่อม(ประสิทธิภาพของแผงโซล่าร์ ลดลง)ของแผงโซล่าร์เซลล์

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 การประกาศรับซื้อไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและการรับซื้อด้วยอัตราใหม่หรือที่เรียกว่า Feed In Tariff นั้น มีการศึกษาและการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ออกกฎหมาย ตลอดจนประกาศรับซื้อนั้น มีความกระชับและรวดเร็วเสียจนคนที่คิดอยากจะติดตั้ง  แต่ติดตามข่าวสารไม่ทัน ก็อาจจะหมดสิทธิ์ในยื่นขอติดตั้งกันเลยทีเดียว  เพราะประกาศจากกรรมการกำกับกิจการพลังงานลงนามในวันที่ 6 กันยายน 2556   (กฟน. ประกาศในเวปไซต์วันที่ 10 กันยายน)

สามารถยื่นเพื่อเสนอขายไฟฟ้าได้ภายในวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 และประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 14 ตุลาคม 2556

อีกประการหนึ่ง หากผ่านรอบคัดเลือกไปแล้ว จะต้องติดตั้งเพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ก็ประมาณสองเดือนครึ่งนับจากวันที่มีการประกาศผล  ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากสำหรับการติดตั้งขนาด 200 MW ทั่วประเทศ (เพราะในประเทศไทยมีผู้ติดตั้งโซล่าร์เซลล์น้อยราย  คิดว่าไม่น่าจะเกิน 50 บริษัท)  หากใครสนใจติดตั้งก็ต้องรีบศึกษาและดำเนินการเลยค่ะ เพราะคิดว่าหลังจากที่เปิดรับสมัครแล้ว โควต้าน่าจะเต็มภายในไม่กี่วันแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารสำหรับการขอจำหน่ายไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวงตามลิงค์เลยค่ะ  http://www.mea.or.th/new/profile/index.php?l=th&tid=3&mid=3031&pid=3030

 

หรือชาวโอเคคนไหน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จะหลังไมค์มาคุยกันก็ได้ค่ะ 

 

DDGeneral 

12 September 2013 / Hannover Germany

 

 

 

 

โดย DDGeneral

 

กลับไปที่ www.oknation.net