วันที่ ศุกร์ กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๏ อำนาจ ๏

๏ อำนาจการปกครอง-สองขั้นตอน
หนึ่งคือก่อนการได้เข้ามาสู่
มามีสิทธิ์ปกครอง-พึงต้องดู
พึงต้องรู้ว่าถูกต้องและชอบธรรม

๏ สองคือการใช้อำนาจที่ได้มา
ให้สมสิทธิ์สมค่าอย่าตกต่ำ
ต้องถูกต้องและจะต้องมีธรรมนำ
เป็นสองกรรมสองวาระอย่าปะปน

๏ ...ได้อำนาจใช้อำนาจต้องชัดเจน
อย่าใช้บรรทัดเถรมาฉ้อฉล
อย่าได้อ้างเปะปะประชาชน
นั่นคือการเล่นกลทางการเมือง

๏ ได้อำนาจเหมือนกับได้ใบขับขี่
ใช้อำนาจเหมือนวิธีขับขี่เครื่อง
ใช่ขับชั่วขับเมาขับเปล่าเปลือง
อ้างแต่เรื่องใบขับขี่ที่ได้มา

๏ กระบวนการตรวจสอบถูกครอบงำ
หกคะมำจ้ำเบ้าไม่เข้าท่า
มีกฎเหมือนไม่มีกติกา
เห็นแต่หน้าจ่าเฉยยิ้มเฉยเลย !.

....................................
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
พฤ.๑๒/๙/๕๖

โดย เนาวรัตน์_พงษ์ไพบูลย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net