วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาแล้วจ๊า!! ฟินสุดๆ กับบรรยากาศเปิดตัวและประกาศ Core Value ที่ตามหา...ไผ๋เป็นไผ๋


สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

กระผมห่างหายไปจากการเขียน Blog เป็นเวลาแรมเดือน เนื่องด้วยภารกิจผูกพันครับ กลับมาแล้วคราวนี้ ขอเขียนเรื่องนี้ก่อนเลย เพราะเป็นเรื่องราวที่ผมรอคอยจะเขียนมานานแล้วครับ เป็นความภูมิใจนำเสนอมากๆ

ผมมีโอกาสได้ไปทำหน้าที่ “ที่ปรึกษา” ให้กับบริษัทสาขาจันทบุรีและตราดที่กำลังจะ merge รวมกันเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหาร เป็น BCTH เพื่อการทำงานและแบ่งปัน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อนอื่นใดนั้น ผู้บริหารของจันทบุรีและตราดต้องการจะให้มีการทำค่านิยมหลักร่วมกัน (Core Value) เพื่อจะได้มีข้อกำหนดร่วมของคนในองค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางในการกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกัน มองเป้าหมายเดียวกัน ถือเป็นผลงานขิ้นโบว์แดงของ BCTH ที่จารึกไว้ในความทรงจำเลยทีเดียว

 

ผมและคณะกรรมการทำงานร่วมกันเป็นเวลาหลายเดือน โดยเราได้นำคณะผู้บริหารและหัวหน้างานของทั้งสองแห่งมาคิดร่วมกันว่า เมื่อรวมกันแล้ว BCTH จะมี ค่านิยมหลักร่วมกัน (Core Value) อย่างไรดี หลังจากเราได้ร่วมกันคิด Core  Value และ Strategy Plan รวม 3 วันที่เกาะช้าง Mercure Koh Change Hideaway จนได้ ค่านิยมหลักร่วมกัน (Core Value) ออกมาเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับกันแล้ว นั่นคือ “โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีและตราดขอส่งมอบประสบการณ์ที่ประทับใจด้วยการบริการและการดูแลเอาใจใส่อย่างมีจริยธรรรม (We deliver memorable experiences with compassion)”

 

งานที่สำคัญต่อมาก็คือ เราจะเปิดตัวและประกาศ ค่านิยมหลักร่วมกัน (Core Value) คือ  “โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีและตราดขอส่งมอบประสบการณ์ที่ประทับใจด้วยการบริการและการดูแลเอาใจใส่อย่างมีจริยธรรรม (We deliver memorable experiences with compassion)” ไปยังพนักงานได้อย่างไร ผมและคณะกรรมการทำงานกันอย่างหนัก เพื่อผลักดัน ค่านิยมหลักร่วมกัน (Core Value) ไปสู่รูปธรรมและเกิดเป็นพฤติกรรมให้ได้ครับ

 

เรานำคำว่า BCTH มาให้คำจำกัดความก่อนเลยครับ เราสรุปกันว่าค่านิยมหลักของเราควรประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ 1) B: Be Quality 2) C: Care 3) T: Teamwork 4) H: Hospitality จากนั้น นำคำจำกัดความนี้แตกออกมาป็นรูปของพฤติกรรมให้ได้ หลังจากระดมความคิดอยุ่นาน ในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จได้นิยามและคำจำกัดความ ตลอดจนพฤติกรรมที่พนักงานจะต้องมุ่งปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันครับ

 

คณะกรรมการต้องคิดเรื่องของการเปิดตัว (Kick off) ว่าจะต้องเปิดตัวอย่างไรให้ยิ่งใหญ่และอยุ่ในความทรงจำของพนักงาน ก้ออกแบบกันว่าจะมี Pre-Kick Off, มี Wall paper, มีของที่ระลึกแจก, ฯลฯ แล้วแต่จัดทำกันครับ ส่วนผมรับหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรุ้ให้กับพนักงาน 2 แห่งรวมกันกว่า 800 คน ให้น้องๆ รับรู้และจดจำ ค่านิยมหลักร่วมกัน (Core Value) และพฤติกรรมที่จะต้องแสดงออกให้ได้

 

 

เรากำหนดเปิดตัววันที่ 1 กรกฎาคมปีนี้ครับ และจากนั้นก็จัด class ฝึกอบรมพนักงาน 800 คนต่อเนื่องกันไปเลย น้องๆ HR จากทั้งสองแห่งมาเป็น Trainer ตลอด 3 วัน มาดูบรรยากาศการเปิดตัวครับ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารทั้งสองแห่งกล่าวเปิดใจและประกาศตัว ค่านิยมหลักร่วมกัน (Core Value) แนะนำคณะกรรมการทำงานและมีการแสดงเล็กๆ น้อยๆ จากน้องๆ ทีมงานด้วยครับ

 

 

ส่วนบรรยากาศของการจัดกิจกรรมประกาศตัว Core Value มาดูกันทีละกิจกรรมเลยครับ สนุกสนานและเหนื่อยไปตามๆ กันเลย

เริ่มด้วยการค้นหา Core Vlalue

 

1) B: Be Quality

 

 

2) C: Care

 

3) T: Teamwork

4) H: Hospitality

 

ขอชื่นชมในความตั้งใจของหัวหน้าและผู้บริหารทุกท่าน รวมทั้งคณะกรรมการที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้าง ค่านิยมหลักร่วมกัน (Core Value) ให้เกิดเป็นรูปธรรมและ implement ไปยังพนักงานได้ ต่อไปก็ขอให้ไช้ ค่านิยมหลักร่วมกัน (Core Value) เพื่อความสำเร็จในการรวมตัวกันอย่างยั่งยืนครับ ขอขอบคุณน้อง HR ที่มาเป็น Trainer ตลอดทั้งสามวัน ซึ่งน้องๆ HR ก็ดีใจที่มีโอกาสลงมาพบปะพูดคุยและสอนพนักงานทั้งสองแห่งด้วยตนเอง ทำให้รู้จักพนักงานมากยิ่งขึ้น และน้องๆ พนักงานก็รู้จัก HR มากยิ่งขึ้นด้วยครับ

 

เมื่อเรารวมตัวกันแล้ว ความสามัคคี ความเข้าใจ ความเห็นใจ และการร่วมแรงร่วมใจ จะทำให้เราประสบความสำเร็จครับ ขอให้ BCTH จับมือพร้อมใจกันก้าวเดินไปตามฝันนั้น ก้าวแรก BCTH…Core Value ก้าวต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ครับ...

BCTH เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยมือของพวกเราทุกคน

ด้วยความปรารถนาดีจาก ... Mr.MONK

โดย Pretender

 

กลับไปที่ www.oknation.net