วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ธรรมเมา-ธรรโม


 

๐ “ธรรมเมา”นี้มีโทษ.....”โลภ-โกรธ-หลง”    เดินไม่ตรง”หลงทาง”ไปข้างเขา!!!

“เมาตนเอง-เมากามา”บ้าไม่เบา      เพราะ”จิตเขลา-ไม่รู้ทัน-ขาดปัญญา”

“เมาลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุข”ไม่ทุกข์โศก    หลง”เมาโลก”สารพัน”เมาตัณหา-

เมากิเลส”เหตุเกิดทุกข์ทุกยุคมา    “อวิชชา”บังจิตเจ้าให้เมามาย!!!

“หลงธรรมเมา”-อกุศล....พาตนต่ำ    เกิดบาปกรรมลำบากทุกข์มากหลาย

“เมาสุรา”เช้าตรู่ยังรู้คลาย     “เมาธรรมเมา”ไม่มีหาย....เหลือร้ายจริง!!!

๐ “เลิกธรรมเมา...เอาธรรโม-พุทโธ-พระ-    รัตนตรัย...ใจฝังทั้งชายหญิง

“ธรรโมคือพระธรรม”ค่าล้ำจริง    “เหนือทุกสิ่งในโลก”ดับโศกซม

“ธรรโมพาให้บรรลุยอดกุศล    คือมรรค-ผล-นิพพาน”สราญสม

“รับธรรมะ-ละธรรมเมา”เลิกเศร้าตรม    ทรง”อารมณ์พระนิพพาน”ทุกกาลเนา

“รับแสงทิพย์+พระเจ็ดพระองค์”ดำรงจิต     แนบสนิทกับ”ความตาย”คลายสิ้นเขลา!!!

“คิดถึงพระ+นิพพาน”ทุกกาลเรา     “สิ้นธรรมเมา-เอาธรรโม”สุโขเอยฯ......

 

ชัย พุทธะ พุทธกวีทิพย์

ChaiPuttha@gmail.com

www.buddha-dhamma.com 

 

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net