วันที่ อังคาร กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เก็บภาพ บรรยากาศ งานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ที่ มศว ประสานมิตร มาฝาก


วันที่ 16 กันยายน 2497

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. 2497

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 61) 

ถือเป็นวันยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 และเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร

ผู้เสนอให้ตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา(College of Education)

ท่านเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี วิทยาลัยวิชาการศึกษาด้วย

SWUlogo2.gif

ซึ่งปัจจุบันก็คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อตั้งเมื่อ 28 เมษายน 2492

โดย ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

ได้ผลักดันให้มีการสถาปนา “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง”

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตวิชาชีพครูซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเป็นจำนวนมากในขณะนั้น

นับว่าเป็นการเริ่มต้นการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษาและประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา 

 เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี จึงเรียกวันที่ 16 กันยายน เป็นวันสาโรช บัวศรี

วันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางเข้ากรุง พาท่านอาจารย์ รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

ประธานกรรมการ หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 

 บรรยากาศที่นั่นร่มรื่นดีครับ สถานที่และผู้คนสมเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครู"

ผมเองก็เพิ่งรู้ประวัติความเป็นมาของ มศว (ไม่มีจุด)

ช่วงเช้ามีพิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใจ มอบทุนการศึกษาผ่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 

 มีการมอบเงินเพื่อบำรุงการศึกษาให้มหาวิทยาลัยผ่านคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ

 อีกหลายท่าน ที่เห็นท่านนี้จำได้ว่าท่านชื่อ ประหยัด ครับ

 มีการบรรยายประวัติความเป็นมาของ มศว ซึ่งความเป็นมานั้นน่าสนใจ

ผู้บรรยายท่านเคยสอบได้ที่ 1 ของประเทศ ในสมัยนั้นและนำภาพต่างๆ

มานำเสนอให้เห็นภาพ จนผมร้อง อ๋อ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นมาอย่างนี้นี่เอง

ผมอยากกลับไปนั่งฟังอีกรอบครับ น่าสนใจจริงๆ แต่คนตั้งใจฟังมีไม่มาก 

เพราะผู้ที่มาร่วมงานเป็นศิษย์เก่าและเป็นคณาจารย์ที่สูงวัยนั่งหน้าผู้ชายสูงวัยไม่ค่อยพูด

ส่วนใหญครูสูงวัยผู้หญิงจะคุยเสียงดัง อาจารย์รุ่นใหม่ นั่งหลังห้อง

 อาจจะเป็นเพราะการลุกนั่งสะดวกและการเข้านั่งกับกลุ่มที่รู้จักกัน

ซึ่งท่านอาจารย์วินัยก็ได้นั่งหน้าสุดกับอาจารย์ที่เคยไปงานสิ่งแวดล้อม กทม.ด้วยกัน

ท่านอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใจ ก็เป็นอาจารย์ที่มาช่วยเหลือหลักสูตรฯอยู่เนืองๆ

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน"อย่างมิตร"ที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างมานั่งคละกัน

ก็มีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

 มีการไหว้ครูและร้องเพลงประสานเสียงโดยนักศึกษาอย่างไพเราะยิ่ง

ขอบคุณ Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=13TD69GI1gs&feature=youtu.be

 ผมไม่ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนด้านครูที่มีชื่อเสียง

โดยเฉพาะ"วิชาคณิตศาสตร์"กับผมนั้นเป็นปรปักษ์กันเจอกันครั้งใด"มึนตึ๊บทุกเวที"แต่ประทับใจงานนี้ครับ

งานที่เดินทางไป มศว นั้นพาท่านไปร่วมงานพบปะผู้ที่เรียนและทำงานมาด้วยกัน

"ไม่ช่วงเวลาใดก็ช่วงหนึ่งครับ"

จบลงด้วยการมอบรางวัล อันทรงคุณค่า ที่ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคม 

และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ผมได้ถ่ายภาพรองศาสตราจารย์วินัย วีระวัฒนานนท์ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นที่ระลึก 

.

.

เนื่องจากบ้านอยู่ไกลโข เมื่อเสร็จงานแล้วต้องรีบบึ่ง กลับ ปทุมธานี

ที่ทำงานเขตเซราะกราว ชานเมือง

ขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะ ออกมาได้ ค่อยโล่งอก เพราะรถไมค่อยติด

*หมายเหตุ

มศว ไม่มีจุด มี 3 แนวคิด 1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพร้อมกับชื่อมหาวิทยาลัย (ซึ่งไม่ได้มีในประกาศ มีเพียงชื่อเต็มและคำอ่าน) 2. เพื่อให้ได้ความหมายของการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด 3.เกิดจากครั้งหนึ่ง มีการเปลี่ยนระบบอักษรย่อในภาษาไทย โดยไม่ใส่จุดแบบภาษาละติน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้ใช้อักษรย่อ มศว แต่เนื่องจากมีการกลับมาใช้อักษรย่อแบบมีจุดเหมือนเดิม มศว จึงกลายเป็นสถาบันที่มีอักษรย่อแบบไม่มีจุด ต่างจากที่อื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2523 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีมติ ให้ยุบรวมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งได้แก่ วิทยาเขตพลศึกษา , วิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขตบางเขน

พ.ศ. 2532 วิทยาเขตพลศึกษา ยุบลงอย่างเสร็จสมบูรณ์ คืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย และกลายเป็น คณะพลศึกษา ส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2533 วิทยาเขตบางแสน ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา และ วิทยาเขตพิษณุโลก ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2536 วิทยาเขตปทุมวัน ยุบลงอย่างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกันกับ วิทยาเขตบางเขน

พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2540 หลังจากยุบวิทยาเขตบางเขน ได้จัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะ (ซึ่งต่อมามีปัญหาพิพาทกับ สถาบันราชภัฎพระนคร จึงมีมติคณะรัฐมนตรี ให้คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ไปใช้พื้นที่อื่นจัดการเรียนการสอนแทน ซึ่งก็คือคณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์)

พ.ศ. 2537 วิทยาเขตมหาสารคาม ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2539 วิทยาเขตสงขลา ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขยายพื้นที่ไปที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าไปเปิดทำการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2540 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เดิมมีจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน )

พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548 คณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์ (ย้ายมาจากพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน เดิม)

พ.ศ. 2542 - คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ (เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539) , คณะสหเวชศาสตร์

โดยมุ่งหวังจะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยพื้นที่องครักษ์นั้น มิได้จัดการบริหารแบบวิทยาเขตแต่อย่างใด

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org

.

.

เสี่ยวไทบ้าน

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน

สวัสดี

 

 

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net