วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: แสงทิพย์อริยธรรมเปิดสามโลกที่บ้านแสงทิพย์นิพพาน


บทกวีทิพย์ :: แสงทิพย์อริยธรรมเปิดสามโลกที่บ้านแสงทิพย์นิพพาน


ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์ 02-9707986

บทสวดสรภัญญะ

 

บทกวีทิพย์ :: แสงทิพย์อริยธรรมเปิดสามโลกที่บ้านแสงทิพย์นิพพาน…..

  

นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ  

นะ-เปิด โม-เปิด พุท-เปิด ธา-เปิด ยะ-เปิด เปิดสามโลกด้วยนะโมพุทธายะ

นะ-เปิด โม-เปิด พุท-เปิด ธา-เปิด ยะ-เปิด เปิดสามโลกด้วย นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภควา

 

๐ โอม...”พระบรมธรรมบิดา”สาธุสะ    ขอไหว้”พระพุทธัง”สิ้นทั้งหลาย

ลูกเดินทางจิตใจตั้งทั้งหญิงชาย    เพราะมั่นหมาย”ไหว้”ชื่นชม”บรมครู-

รัตนตรัย-บิดามารดา-ครูอาจารย์”    พระคุณท่านแสนยิ่งใหญ่วิไลหรู

“ขอบวชจิตบวชใจ”บูชาครู    ให้”สามโลกรับรู้”ข้าฯครูมี

“ถือศีลห้าตลอดชีวิต”ในจิตลูก   “ ศีล”พันผูกอยู่กับ”ใจ”วิไลศรี

”เบ็ญจศีล-เบ็ญจธรรม”นำชีวี    ประเสริฐศรี”บริสุทธิ์”ถึง”พุทโธ”!!!

2 หวัง”เพิ่มบารมีสิบทัศ”ตัด”กิเลส”    สมุจเฉท”สังโยชน์”หักให้อักโข

เพื่อ”หลุดพ้น”โดยบุญญฤทธิ์ด้วย”จิตโพธิ์ “   “พระธัมโม”ส่องสว่างกระจ่างใจ

3 ด้วย”กตัญญูกตเวที”มีต่อพ่อ    ผู้เกิดก่อ”ดวงจิต”พิสมัย

“จิตดวงใหญ่แตกเป็นเล็ก”ดวงเด็กไทย    “เล็กแต่ใหญ่”ด้วย”เมตตา”สถาพร

“พ่อประทานแสงทิพย์จากนิพพาน    รับลูกหลานกลับบ้าน”ท่านสั่งสอน

“ขอบพระคุณพระบิดา”จิตอาทร    ทุกขั้นตอนลูกรำลึกนึกถึงคุณ!!!

“ขอบพระคุณแสงทิพย์นิพพานัง”    ยืน-นอน-นั่ง-เดินเอื้อเฟื้อตามเกื้อหนุน

หลับหรือตื่น-ลูกรับได้เต็มใบบุญ    แสนอบอุ่น”อาบแสงทิพย์ฯจากนิพพาน”

 6 ช่วย”ตัดกิเลสเร็วไวทันใจยิ่ง”    ลูกชายหญิง”พ้นทุกข์พบศุขศานติ์”

เมื่อชีพวายตายลับ”กลับนิพพาน”    ชาตินี้ผ่าน”ไม่เกิดก่ออีกต่อไป”!!!

7 ลูก”ขอขมาลาโทษ”ที่โฉดชั่ว    “ไม่รู้ตัว”จิตเบลอ”พลั้งเผลอไผล”

ที่ลูกผิด”คิด-พูด-ทำ”พ่อช้ำใจ    “ขออภัยอโหสิกรรม”ที่ทำมา

8 ๐ “ขอมอบกายถวายชีวิต”จนปลิดปลด    “เพื่อแทนทดคุณพ่อ”รักลูกหนักหนา

“พระพุทธเจ้า-พระโพธิสัตว์”พึงพึ่งพา    ที่”เมตตาปิดอบาย”ให้ตายดี!!!

“ขอถวายขันธ์ห้า-กายา-จิต”     พร้อม”อธิษฐานคุณบุญราศี”

10 “ขอฝากจิตในอุทรบิดร”นี้    “ทำหน้าที่สำคัญทุกวันคืน”!!!

11 “รับแสงทิพย์ฯ-ถ่ายทอดไปไม่สิ้นสุด”     “สวรรค์-มนุษย์-พรหม”ร่มเย็นไม่เป็นอื่น

“จนลูกตายกลับบ้าน-นิพพาน”คืน-    กลับถิ่นชื่น”บรมสุขสิ้นทุกข์ทน”!!!

12 “ขอพุทธาภิเษก”เป็นเอกสิทธิ์    พร้อม”บุญญฤทธิ์”เอกอุเปี่ยมกุศล

ทั้งหนังสือและวัตถุมงคล     แสงทิพย์ล้นเต็มหลังสมดังจินตน์

13 ทั้ง”ขอเสกจิตวิญญาณลูกทั้งหมด     จิตปรากฏสดใสดังหวังถวิล

บริสุทธิ์ดุจจันทราไร้ราคิน    “เคราะห์หมดสิ้น”สะเดาะทิ้งทั้งหญิงชาย!!!

14 “ลูกทุกคนขอพ้นภัยในวัฏฏะ”     “ขอพรพระ”สุดประเสริฐงามเฉิดฉาย

“ลูกจะปฏิบัติบูชา”กว่าจะตาย    “แสงทิพย์ฯฉาย+พระเจ็ดองค์”อลงกรณ์

15 “ลูกขอฝากบุญกุศล”ทุกหนแห่ง    “เมตตาแรง”ภิญโญสโมสร

“ไปกับแสงทิพย์ฯบิดา”สถาพร    “ผีเร่ร่อน”แสนทุกโขได้”โมทนา”!!!

“ทั้งสรรพสัตว์-สรรพวิญญาณ”ผ่าน”สามโลก”    ช่วย”ดับโศก”สารพัดตัดปัญหา

“ให้พ้นจากแดนอบาย”-ภัยนานา    “ดับทุกขา”....”ขอพรพ่อ”ไม่ท้อใจ....

16 ๐ พรของพ่อ”ขอให้ลูกรู้ถูกผิด”     แล้ว”ทำจิตให้เหมือนแก้ว”เปล่งแววใส!!!

มี”พ่อ-พระ-และนิพพาน”ตระการใจ    ส่ง”แสงทิพย์ฯ”ออกไปไม่ประมาณ!!!!

เพื่อช่วยเหลือ”สรรพวิญญาณ์-นานาสัตว์    ทุกข์ขจัดกว้างไกลแผ่ไพศาล

พาพี่น้องผองรับกลับนิพพาน     คืนกลับบ้านเดิมแท้พ่อแม่เรา!!!

“ขอให้ลูกอยู่ดีมากมีสุข    นิราศทุกข์ถึงนิโรธดับโฉดเขลา

“กลับนิพพานในชาตินี้”พี่น้องเรา    “หน้าที่เจ้า....ทำต่อไป”ให้ธรรมทาน”!!!

“งานแสงทิพย์ยิ่งใหญ่ในสามโลก     ช่วยดับโศกเวทนามหาศาล

อานิสงส์ไม่มีที่ประมาณ     เจ้าทำงานให้พ่อ.....สู้ต่อไป!!!

“ช่วยกันทำหน้าที่ดีที่สุด    ด้วยจิตพุทธ-แสงทิพย์ล้อมพร้อมไสว

เปิดสามโลกสุดขอบเขตประเทศไทย    ขอความสวัสดีมีชัย-ให้ลูกเทอญฯ......

 

ชัย แสงทิพย์

chaisangthip@www.com

www.buddha-dhamma.com 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net