วันที่ ศุกร์ กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คำถาม...ระบบของธนาคาร??


โลกสมัยปัจจุบันคงไม่มีใครไม่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร  ฝาก-ถอน-โอน-กู้-ชำระคาบริการ

ทั้งแบบผ่านโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เคาน์เตอร์ หรือตู้อัตโนมัติที่ธนาคารสรรคหามาบริการ

โดยปกติมักจะพยายามให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้า

แต่จากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นทำให้เกิดการสงสัยว่า การให้บริการที่สะดวกรวดเร็วนั้นเพื่อธนาคารเท่านั้นใช่หรือไม่

เหตุเกิดจากการผ่อนบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(เรื่องจริงพิสูจน์ได้...มีหลักฐาน) ผ่านการหักบัญชีธนาคารจนเหลืองวดสุดท้าย

จากปกติจะหักบัญชีจากธนาคารกรุงเดือนละหมื่นกว่าบาท  เดือนสุดท้ายจะเหลือเจ็ดพันกว่าบาท  

ก็คิดว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์น่าจะหักตามที่จะต้องจ่าย  เพราะก่อนหน้านี้ธนาคารเคยหักเกินกว่าที่ทำเรื่องไว้เพื่อให้จ่ายค่าประกันบ้าน  แต่ผลปรากฎคือธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังคงหักเต็มจำนวนนวนตามเดิม  เมื่อธนาคารส่งใบเสร็จรับเงินมาให้จึงเห็นว่าเงินต้นคงเหลือติดลบ จึงเปรียบเทียบดูกับใบเสร็จฉบับก่อนๆ   จากนั้นจึงโทรหาธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสอบถาม  ผลคือเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่า "ลูกค้าต้องนำเอกสารคือใบเสร็จรับเงินฉบับที่เงินต้นคงเหลือติดลบ สำเนาบัตรประชาชน สำเน่าทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริงไปติดต่อเขียนคำร้องเพื่อขอเงินคืน"  สำหรับตัวเองซึ่งอยู่ในฐานะลูกค้าก็มีคำถามว่า...."1 ทำไมตอนหักเกินไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของบัญชี  2 เมื่อธนาคารทำผิดพลาดทำไมต้องผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใช้บริการให้ต้องเดินทางไปธนาคารเพื่อเขียนคำร้อง  (เสียเวลา  เสียค่าใช้จ่าย  เสียความรู้สึก)" และ3 ธนารควรจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลูกค้าและต้องจ่ายค่าทวงถามให้ลูกค้าหรือไม่เพราะเอาเงินของเราไปโดยที่เราไม่อนุญาต 

คำถามต่อมาสำหรับระบบปกติของธนาคารสามารถจัดการปัญหาลักษณะนี้ได้เลยไม่ใช่หรือ เช่นเดียวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำผิดเช่นนำเงินเข้าผิดบัญชีก็สามารถถอนออกได้โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของบัญชี  ในกรณีนี้ก็เช่นกันเมื่อรับมาเกินจากยอดที่ควรหักจากบัญชีใดก็จ่ายคืนส่วนต่างให้กับบัญชีนั้นก็...ไม่น่าจะเกิดปัญหา

ข้อสงสัยต่อมาปกติธนาคารทำแบบนี้ตลอดหรือเปล่าเพราะส่วนหนึ่งของคำตอบจากเจ้าหน้าที่ธนาคารคือ  "จะรับส่วนนี้ไปเป็นข้อเสนอแนะ  เพราะลูกค้าไม่เคยท้วงติง" เพราะฉะนั้นแสดงว่าน่าจะเกิดเป็นปกติ ก็เลยถามต่อว่า "แล้วธนาคารจะดำเนินการอย่างไรกับเงินส่วนนี้"  คำตอบคือ "เก็บไว้รอลูกค้าขอคืน" ก็ทำให้เกิดคำถามต่อมาว่า ถ้ามีเหตุหักเกินยอดสักหนึ่งร้อยรายต่อวันจะมีเงินเกินบัญชีที่ธนาคารใช้หมุนโดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เจ้าของเงินปีละสักเท่าไหร่

ทำไมธนาคารไม่พยายามบริการในส่วนที่เป็นความสะดวกสำหรับลูกค้า 

ส่วนข้อมูลที่ถามเพิ่่มจากเจ้าหน้าที่เรื่องโฉนดที่เป็นหลักค้ำประกันคือ...ลูกค้าต้องไปทำเรื่องขอคืนจากธนาคารเองโดยใช้เอกสารเช่นเดียวกับการขอเงินคืนแล้วธนาคารจะแจ้งวันให้ไปรับที่สำนักงานใหญ่ ถ้าไม่ถามธนาคารจะเก็บโฉนดของเราไปเรื่อยๆหรือไม่   ทำไมเมื่อลูกค้าชำระหนี้ครบธนาคารไม่แจ้งให้ไปรับเลยเหมือนกรณีที่เสนอให้กู้เพิ่ม

จากที่เขียนมาทั้งหมดก็..."แค่คำถาม ??ที่แอบอยากได้คำตอบ"

 

โดย หญิงหลิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net