วันที่ ศุกร์ กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เยาวชนสาธิตราม..กับ..ตำนานลอยกระทง


  

 

ลูกพ่อขุน

  
"เยาวชนสาธิตราม" และ "สมาคมผู้ปกครองและครูฯ"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

นำการแสดงเปิดงาน

"ตำนานลอยกระทง"

มาฝากเพื่อนๆ เยาวชนไทยใจอาสาทั่วประเทศ

ในช่วงงานเลี้ยงพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน

 

 งานมหกรรรมเด็กและเยาวชนไทยใจอาสา พัฒนาสู่อาเซียน 

"เยาวชนไทยใจอาสา พัฒนาสู่อาเซียน"

 

ณ โรงแรมริชมอน จังหวัดนนทบุรี 

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

 

 
 

 
งานมหกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

 

ในปีนี้ "เยาวชนสาธิตราม" ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเป็นปีแรก

โดยมี "สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง" เป็นผู้ให้การสนับสนุน

 

 

 

ผู้ให้การสนับสนุน "เยาวชนสาธิตราม" ในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 

 "สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง"  

   

คุณประพันธ์  สันตโยภาส

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คนปัจจุบัน 

  

อดีตนายกสมาคมฯ ทั้งสามท่าน

ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในสมาคมเสมอมา 

 

  

ดร. มานิธ มานิตธิคุณ

อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คนที่ ๑ 

 

  คุณพงศ์ธร อินทวงศ์

อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คนที่ ๒ 

  

คุณกัณตภณ กังวานนวกุล

 อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คนที่ ๓ 

 

 คุณเบญญาภา ถิรปาลวัฒน์

เลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  

   

ชมภาพบรรยากาศก่อนเริ่มงานกันนะคะ

   

 

 

  

 

 

  

   

 


  

 

 

 

 

 
 

  

กำหนดการในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

"เยาวชนไทยใจอาสา"

จะแบ่งกลุ่มกันออกเดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาจิตอาสาที่

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพลภาพปากเกร็ด

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง จ.นนทบรี

.

.

 

 และ

 

.

.

เยาวชนจะกลับมาถึงโรงแรมตอนเย็น

เพื่อรับประทานอาหารพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

 

 

พร้อมการแสดงกลุ่มละ ๑ การแสดง

สำหรับเยาวชนสาธิตรามซึ่งได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานเป็นปีแรก

จึงได้จัดการแสดงเปิดงาน "ตำนานลอยกระทง" มาฝากเพื่อนเยาวชนด้วยกัน

และได้สร้างความประทับใจให้แก่เยาวชนทุกคน

  

 

เด็กๆ เริ่มทะยอยกลับมาถึงโรงแรมแล้วค่ะ   

 

  

หันไปเจอเจ้าลูกชายพอดี ยังไม่ได้คุยกันว่าลูกไปทำกิจกรรมที่ไหน เรียกมาถ่ายรูปไว้ก่อน

เพื่อนเยาวชนรุ่นพี่ในกลุ่มจาก "ภูเก็ต" คุยเรื่องดนตรีถูกคอก็เลยเริ่มสนิทกันค่ะ

 

 

"งานมหกรรมเด็กและเยาวชน"

มาแล้วได้อะไรบ้าง ได้รู้จักเพื่อนใหม่ กี่คน ชื่ออะไร มาจากจังหวัดไหนบ้าง

 "เยาวชนสาธิตราม"

จะต้องนำ "บันทึก...ความทรงจำ"  กลับไปรายงานให้สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ทราบด้วย

 

 

 สำหรับ "เยาวชนสาธิตราม" มีการแสดงชุดเปิดงานรออยู่

เด็กๆ จึงต้องเตรียมอุปกรณ์ เตรียมแต่งตัว

 

 

 

 

 

 

กำหนดการสำหรับค่ำคืนที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ค่ะ

 

 

 

 

งานใกล้จะเริ่มแล้วค่ะ

 

  

การแสดงเปิดงาน  "ตำนานลอยกระทง" ที่ท่านได้ชมในตอนต้นนั้น

ฝึกสอนและควบคุมการแสดงโดย 

อาจารย์อาร์ต และ ทีมงานไอสยาม  

 

 

 ไปชมบรรยากาศชภาพเด็กๆ กันนะคะ

 

 

ภายในห้องจัดเลี้ยงสองพิธีกรเริ่มเปิดดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

"เยาวชนสาธิตราม"

กำลังเตรียมการแสดงอยู่ที่บริเวณด้านหน้าห้องจัดเลี้ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"น้องปู" ขวัญเรือน พาแก้ว

เยาวชนดีเด่นและนักศึกษาพระราชทานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครู

 

 

ผู้คอยดูแลเยาวชนสาธิตรามและเยาวชนทุกคนตลอดกิจกรรมนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.สท.

มอบของที่ระลึกให้แก่

นายสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมงานไอสยามผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง

 

 

 

 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป

 "เยาวชนสาธิตราม" และ "สมาคมผู้ปกครองและครูฯ"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอมอบการแสดงชุด

"ตำนานลอยกระทง"

ให้แก่เยาวชนไทยใจอาสาทุกๆ คน

 

นรองยังมีภาพบรรยากาศความสนุกสนาน

"เยาวชนไทยใจอาสา" กับ "สินเจริญบราเธอร์"

และบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของ "เยาวชนสาธิตราม" ก่อนเข้าสู่

งานมหกรรรมเด็กและเยาวชนไทยใจอาสา พัฒนาสู่อาเซียน 

"เยาวชนไทยใจอาสา พัฒนาสู่อาเซียน"

มาให้ชมกันอีกนะคะรอชมค่ะ

 

 

 ภาพบรรยากาศในช่วงกลางวันและรายละเอียดของงาน

"มหกรรมเด็กและเยาวชนไทยใจอาสาพัฒนาสู่อาเซียน"

พี่นาถ "บล็อกเกอร์คนดีมีวินัย" บล็อกเกอร์โอเคเนชั่นของเรา

ได้เขียนถึงรายละเอียดและเก็บภาพบรรยากาศของเยาวชนไว้ในเอ็นทรี่ดังนี้ค่ะ
 

  มหกรรมเด็กและเยาวชนไทยใจอาสา พัฒนาสู่อาเซียน..เริ่มแล้ว 

๒๐ กันยายน  วันเยาวชนแห่งชาติ  พลังพัฒนาชาติ 


 ขออนุญาตพี่นาถนำเอ็นทรี่...ของพี่นาถ...มาแปะไว้ที่นี่ด้วยนะคะ

ติดตามชมเรื่องราวและภาพกิจกรรมในช่วงกลางวัน

ในบล็อกคนดีมีวินัยค่ะ

 
     

 ขอขอบคุณ "โอเคเนชั่น" พื้นที่แห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน 
 
ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่แวะมาเยี่ยมชมและเป็นคอยกำลังใจให้เสมอ  

 _/\_ ขอบคุณมากค่ะ _/\_  

     

 

โดย นรอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net