วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: พระใหญ่


 


ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์ 085-1637455
๐ "พระใหญ่"-พระองค์ใดใครรู้บ้าง?    พระรูปร่างเป็นอย่างไร?อยู่ไหนหนอ?

ใครเคยเห็น-เคยพบบ้าง?ต่างเฝ้ารอ     ท่านเป็น"พ่อแม่"เราหรือท่านชื่อใด?

เป็น"พระใหญ่"ไฉนหรือชื่อเช่นนั้น?    พบในฝัน?..ในนิมิต?...คิดไฉน

หรือขึ้นไปพบองค์ท่านสถานใด?     พระองค์ท่านใหญ่แค่ไหน?ใคร่ชมดู!!!

ท่านแต่งทรงองค์แท้งามแค่ไหน?     พระบารมีรังสีใสวิไลหรู?

ฉลองพระองค์สวยอร่ามงามน่าดู?    ใคร่อยากรู้อยากเห็น....ชัดเจนจริง!!!

๐ มหานามะ"พระใหญ่"วิไลเลิศ     สุดประเสริฐเลิศบุญญากว่าทุกสิ่ง!!!   

"พระวิสุทธิพุทธรังษี"นามมีจริง    ลูกชายหญิงเรียก"พระบรมธรรมบิดา"

"ไม่มีเพศ"นามแค่ใช้ในสมมุติ     "พระวิสุทธิ์"ลูกๆรักเป็นหนักหนา

"เป็นทั้งแม่...เป็นทั้งพ่อ"เกิดก่อมา     นับเวลาก็แสนนาน"จากบ้านตน"!!!

"พระองค์นี้แสนดี...ใหญ่ที่สุด!!!      บรมพุทธ-เอกอุในกุศล 

ผู้สร้างโลก-สามโลกาทั่วสากล"     เทพ-พรหม-คน-สัตว์-อบายมากมายมี!!!

ที่แตกต่างก็เพราะกรรมนำไปเกิด     ต่ำ-สูงเชิดสารพัดจรัสศรี

"คนทำดี-ทำไว้ก็ได้ดี    คนทำชั่วได้ชั่วมี"ตามที่ทำ!!!

"ท่านให้ลงมาศึกษาทำหน้าที่    รู้ชั่ว-ดี-สุข-โศก-โลกสูงต่ำ

โลก-สวรรค์-พรหม-นิพพาน"เปรียบปานธรรม    มีขาว-ดำปะปนระคนไป!!!

"มาทำโลกให้เป็นเช่นสถาน-     พรหม-นิพพาน-โลกสวรรค์"อันสดใส

"เป็นทิพยสถานนิพพานเมือง"เรืองวิไล     จะใกล้ไกล"พระนิพพาน"ก็ปานกัน

"พระใหญ่"มีมากมายหลายระดับ     คำนวณนับเกินตัวเลขมาเสกสรร

"พระพุทธเจ้า"ทั้งหลายสรรพนับอนันต์     "พระอรหันต์"นับไม่ได้ใน"นิพพาน"!!!

ใครอยากพบ"พระใหญ่"ใช่ว่ายาก     ที่ลำบากเพราะไม่ทำ!!!...."พระ"นำสาร

ใน"หนังสือแสงทิพย์จากนิพพาน     กวีทิพย์"เขียนให้อ่านนานเหลือเกิน!!!

ใครไม่เชื่อพบไม่ได้"พระใหญ่"นี้     "ศีลต้องดี-ความเพียรหมั่น-พระสรรเสริญ"

เด็ก-ผู้ใหญ่-หนุ่มสาวเร่งก้าวเดิน     อย่ามัวเพลินหลงใหลในมายา!!!

"รับแสงทิพย์จากพระใหญ่"จะไปรอด     โปร่งตลอด"พระนำทาง"สว่างจ้า!!!

"พระเจ็ดพระองค์"จงรับไว้ในวิญญา    ในไม่ช้าได้"กลับบ้าน-นิพพาน"เอยฯ....

 

 ชัย แสงทิพย์ กวีทิพย์

chaisangthip@www.com

www.buddha-dhamma.com

    

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net