วันที่ จันทร์ กันยายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"หนูน้อยจ้าวเวหา" ภาคใต้ ปิดรับสมัครแล้ว


                   

                      การแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาภาคใต้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ( สพก.จชต)  นำโดย ผอ.อนุศักดิ์   อายุวัฒนะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16   โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  ผอ.ปพน  คำแก้ว ที่ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและสถาณีโทรทัศน์ Thai PBS จัดการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาให้กับเด็กและเยาวชนในภาคใต้  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ตอนนี้มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 115 ทีม จาก 30 โรงเรียน จึงขอปิดรับสมัครในการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา"ภาคใต้

            โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางผู้จัดได้เตรียมอาหารและที่พักให้ฟรี   รายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่  ยะลา  ปัตตานี   นราธิวาส   สตูล  และ4อำเภอใน สงขลา(เทพา,สะบ้าย้อย,จะนะ,นาทวี) พักที่ สำนักงานปะปา (ใกล้โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม)  ไม่ต้องเตรียมเครื่องนอน  เข้าพักได้ในวันที่่ 28 กันยายน 2556 มีอาหารเช้า-อาหารเย็นให้ในวันแข่งขัน

- โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดอื่น พักที่ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  (ผู้เข้าพักต้องเตรียมเครื่องนอนมาด้วย) เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 กันยายน 2556 (สามารถนำเต้นมากางที่โรงเรียนได้)  มีอาหารเช้า และ อาหารกลางวันให้ในวันแข่งขัน

**สอบถามเพิ่มเติมเรื่องที่พักได้ที่  อ.ระพีพร(กบ) โทร:080-1380418

 


 

โดย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

 

กลับไปที่ www.oknation.net