วันที่ พุธ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฟรีดาวน์โหลดหนังสือ การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช


 

 

 

 

มูลนิธิสยามกัมมาจลขอแนะนำหนังสือใหม่อีกหนึ่งเล่มค่ะ สำหรับ "การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 


ฟรีดาวน์โหลดได้ที่ http://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/292/5466 


หนังสือ "การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" นี้ เรียบเรียงและปรับปรุงจากการถอดความบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หนังสือ เล่มนี้อธิบายว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21 นั้นคืออะไรบ้าง ครูต้องจัดการเรียนการสอนอย่างไร ศิษย์จึงจะเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมแรงบันดาลใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เปิดโลกกว้างของการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยกตัวอย่าง "ครูสอนดีและการสอนดี" ในต่างประเทศ นำเสนออย่างง่ายๆ น่าสนใจ เขียนด้วยข้อความสั้นๆ กระชับ ได้สาระชัดเจน จัดได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอารัมภกถาที่เกริ่นนำเข้าสู่เล่มที่ 2 ชื่อว่า "การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร"

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net