วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อยากให้ออกกฏหมายเรื่องความสะอาด


ความสะอาด เป็นเรื่องขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทุกคน แต่คนเราเกิดมามีความคิดขั้นพื้นไม่เท่ากัน การที่เราจะพัฒนาคนของเราให้มีความคิดที่ดีทุกคน เราต้องเอากฏหมายมาบังคับใช้ ด้วยนิสัยและพฤติกรรมของคนแต่ละคนมันมีความแตกต่าง จะให้คิดเองได้มันก็มีแต่มันน้อยมาก ด้วยธรรมชาติแล้ว มันจะผสมกลมเกลียวกันเองด้วยคนมีความคิด คนฉลาด คนโง่ เราต้องเอากฎระเบียบเข้ามากำหนดนิสัยคน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมสวยงาม ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ ถ้าทำได้ รับรองได้ว่า ประเทศเราจะมีคนนิสัยดีมากขึ้น ไม่มักง่าย ไม่เห็นแก่ตัวทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ  ใครที่กีดกันกฎหมายนี้แสดงว่าไม่เข้าใจกระบวนการสั่งสอนและวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมคน  ขายความคิดค่ะแค่คิด ถ้าใครที่เป็นผู้ที่กำหนดได้เอาไปใช้ คิดว่าดีแน่นอนค่ะ 

โดย กลิ่นทะเล

 

กลับไปที่ www.oknation.net