วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศิลปะนำสู่ศีลธรรม


 

ห่างหายไปหลายปีสำหรับการนำเสนอเรื่องราวบนบล็อกที่เนชั่นแห่งนี้ วันนี้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานส่วนตัวและกลุ่มเล็กๆของผมนิดหน่อย แต่นับว่าเป็นการก้าวเดินก้าวสำคัญของคนทำงานศิลปะเล็กๆอย่างพวกผมครับ

กลุ่มศิลปินผู้ทำงานศิลปะมีความประสงค์ จัดโครงการการแสดงนิทรรศการ “ความงดงามทางศิลปะ – นำสู่ศีลธรรม” (ภาค ต่างแดน ประเทศญี่ปุ่น) ในระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2556 ณ หอศิลป์ Design Festa Gallery, Harajuku,Japan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อความศรัทธา และผลงานศิลปะของประเทศไทย ให้แพร่กระจายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าศิลปะสามารถยกระดับจิตใจและเป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมสัมพันธภาพอันดีงามของคนในแต่ละชาติได้ รวมไปถึงการพยายามทำให้ศิลปะไทยเป็นที่รู้จักต่อชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น

​เนื่องจากการดำเนินงานจัดนิทรรศการครั้งนี้เกิดขึ้นโดยกลุ่มศิลปินกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง และเป็นการเดินทางไกลครั้งสำคัญ ด้วยทุนส่วนตัวกับความร่วมมือของน้องๆที่ช่วยประสานงานให้ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีคนเข้าชมงานเยอะๆ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์การแสดงงานครั้งนี้ เผื่อว่าจะมีบางท่านเดินทางไปในช่วงเวลานั้นพอดี หรือมีผู้ที่รู้จักอยู่ที่ญี่ปุ่น จะได้เชิญชวนให้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ครับ

แนวคิดหลักที่ใช้เป็นหัวข้อการแสดงงานคือ "ศิลปะนำสู่ศีลธรรม"

ศีลธรรม คือ ความดีงามที่เป็นเครื่องขัดเกลาอันแสดงให้เห็นว่า การประพฤติปฏิบัติที่มีหลักศีลธรรมนั้นจะช่วยทำให้เกิดความสงบสุขต่อจิตใจและสังคมรอบข้าง ซึ่งจะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ก็เพราะเหตุแห่งความดีงามและการยึดมั่นอยู่ในหลักแห่ง“ศีลธรรม”อันดีนี้

ศิลปะ หรือ ศิลป์ หมายถึง การกระทำหรือขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายกว้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ สุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆเพื่อสื่อสาร สื่ออารมณ์ หรือใช้สัญลักษณ์ เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความทั้งความคิดและความงาม ความงดงามทางศิลปะ – ศีลธรรม สามารถนำไปสู่ความดีงามได้ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือจิตใจ เพื่อมีการเผยแพร่ศิลปะออกสู่สากลได้รับรู้ ศิลปะจึงเป็นภาษาสากลที่พูดอย่างเรียบง่าย เหมือนกับสนทนาทางความรู้สึกที่สามารถสัมผัสได้ทุกชนชาติ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีความเหมือนทางศาสนาแต่แตกต่างด้วยวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีความประสงค์เผยแพร่งานศิลปะโดยกลุ่มศิลปินที่มีความเชื่อว่า “ศิลปะนำสู่ศีลธรรม”เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสได้เข้าใจจากผลงานที่ศิลปินรังสรรค์ขึ้นและเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งอันเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่งต่อศิลปิน และผลงานที่รังสรรค์จะได้ช่วยบรรเทาความคิดที่เมื่อยหล้าและสอดแทรกด้วยเนื้อหาที่ช่วยให้เกิดความงามต่อระดับจิตใจซึ่งจะช่วยนำพาไปสู่ความสงบนั้น และความดีงามดั่งเช่น “ศีลธรรม”

สำหรับรายละเอียดของผลงานคงนำเสนอทั้งหมดไม่ได้เพราะยังไม่ได้เปิดงานอย่างเป็นทางการ แล้วจะเอามานำเสนออีกครั้งครับ ผมขอนำเสนอตัวอย่างบางชิ้นที่นำมาทำเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสูจิบัตรงานนะครับ

ขอบคุณครับ

   spiritual moutain

    black haven_white hell      

   story of clound

   the way

   Budda

  rural life

      social life

   buddish rutine

 my way II

 

โดย ป๊อกป๊อกป๊อก

 

กลับไปที่ www.oknation.net