วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ธัมมวิโมกข์๐ “ธัมมวิโมกข์”...... ช่วยพ้นโลกพ้นทุกข์พบศุขศานติ์
สู่”มรรค-ผล-โลกทิพย์พระนิพพาน” นิรันดร์กาล”กลับบ้านนิพพาน”เรา
“ทาน-ศีล-ภาวนา ศีล-สมาธิ-ปัญญา”ฆ่าความเขลา
ดับความหลง-อวิชชา-ปัญญาเบา กิเลสเผาทิ้งปล่อยจับลอยแพ!!!
“วิโมกข์-วิมุติ-วิราคะ นิพพานะ”จิตใสใน”กระแส-
พระนิพพาน-นิโรธ”ช่วงโชติแล “นิพพานธรรม”แน่แท้ธรรมแต่เดิม
“ละชั่ว-ทำดี-ทำใจให้สะอาด” ละตัดขาด”ตัณหา”ไม่มาเสริม
“สังโยชน์สิบ”สิ้นชีวิตสู่จิตเดิม- แท้...พูนเพิ่มบารมีเต็มที่เลย!!!
“แสงทิพย์นิพพาน-แสงทิพย์อริยธรรม” ช่วยหนุนนำล้ำเลิศขอเปิดเผย
“ปฏิบัติง่าย-ได้ผลไว”ทันใจเลย อย่านิ่งเฉย...อย่ารอช้า...รีบคว้าเร็ว!!!
“ธัมมวิโมกข์”......... พาพ้นโลกไม่พลัดตกนรกเหว
“ศีลห้าครบ-เคารพพระรัตนตรัย-จิตไม่เลว ไม่แหลกเหลว-ไม่เมามัว-ไม่กลัวตาย”!!!
สู่”อริยมรรคสี่-อริยผลสี่-นิพพานหนึ่ง” “วิโมกข์ถึงแดนวิมุติ”ชั่วหลุดหาย
“แม้ทุกข์มีเหมือนไม่มี”สุขีกาย- ใจอยู่-ตายก็สุขสันต์ทุกวันคืน!!!
“อยู่ก็ทำหน้าที่ดีที่สุด ด้วยจิตพุทธ”หมดจดแสนสดชื่น
“ช่วยตนเองได้”หวังความยั่งยืน “ช่วยผู้อื่น”จวบชีวาหาไม่เอยฯ......

ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

chaisangthip@www.com

www.buddha-dhamma.com 

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net