วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาพและคลิป การฝั่งมัยยิด(ศพ) ของมุสลิมที่เชียงใหม่ นายอรุณ นานาวิชิต


อินนาลิ้ลลาฮิฯ นายอรุณ  นานาวิชิต (บิดาของ นายอิศรา นานาวิชิต)

111


อินนาลิ้ลลาฮิฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนานาวิชิต (บิดาของ นายอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ชม. และเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่) ที่สูญเสียบิดา นายอรุณ นานาวิชิต อดีตนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ ผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อสังคมมุสลิมเชียงใหม่นมาซญานาซะฮ์หลังนมาซดุฮฺรี่เวลา ๑๔.๐๐ น. วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ กุโบร์ท่าวังตาล


 


คุณลุงอรุณ นานาวิชิต ถือได้ว่า เป็นคนเก่าแก่ เป็นแกนนำ อินนาลิ้ลลาฮิ วะอินนาอิลัยฮิรลอยิอูน ..
อิน นาลิ้ลลาฮิฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนานาวิชิต ที่สูญเสียบิดาอรุณ นานาวิชิต อดีตนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ อดีตกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในสมัย คุณยง ฟูอนันต์ เป็นผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อสังคมมุสลิม เชียงใหม่ และมีผลงานมากมายทิ้งให้กับสังคม ท่านเสียชีวิตคำวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ด้วยอายุ 91 ปี ที่ โรงพยาบาลราบเวช เชียงใหม่ จะทำการฝั่งมัยยิด ที่ กุโบร์(สุสาน) ท่าวังตาล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา หลังนมาซ ดุริห์ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องมุสลิม ญาิติสนิทมิตร สหาย ร่วมส่งมัสยิด โดยพร้อมเพียงกัน อินชาอัลลอฮฺลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในสมัย คุณยง ฟูอนันต์ เป็นผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อสังคมมุสลิมเชียงใหม่ และมีผลงานมากมายทิ้งให้กับสังคม ท่านเสียชีวิตคำวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ด้วยอายุ 91 ปี ที่ โรงพยาบาลราบเวช เชียงใหม่ จะทำการฝั่งมัยยิด ที่ กุโบร์(สุสาน) ท่าวังตาล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา หลังนมาซ ดุริห์


555

555

555

444

555

555

222

444

444

558

555

444

555

111

447

255

114

ภาพโดย ชุมพล ศรีสมบัติ
มุสลิมเชียงใหม่
ชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือ เชียงใหม่

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net