วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: สุข-ทุกข์อยู่ที่ใจ


 ๐ "สุข-ทุกข์เกิดที่ใจ"ใช่ไหมเล่า?  ไยน้องเศร้าเสียใจทำไมหรือ?

"เกิดที่ไหน...ดับที่นั่น"มันก็คือ    อยู่"ในมือ...ในความคิด-จิตเราเอง"!!!

"คิดดี-พูดดี-และทำดี"....                หลักธรรมนี้มั่นคงและตรงเผง

"คิดดี"...นี้สำคัญอย่าหวั่นเกรง   คิดดีเก่ง....จะ"พูด-ทำ"ล้วน"กรรมดี"!!!

แต่"ทำดี-ดีที่สุด"น้องนุชนาถ       คิดอย่างปราชญ์แต่"ไม่ทำ"...ไม่เกิดศรี

"ไม่เกิดผล"อะไรให้เป็น"ดี"          "เสียเวลาทุกนาที"ที่คิดไป!!!

"ถือศีลห้า"ให้ได้ใจสิ้นทุกข์        มีแต่"สุข-อนาคตย่อมสดใส"

"อดีต"ผ่านนานแล้วแคล้วกันไป   "ทำดีไว้ในปัจจุบัน"เลิศปัญญา!!!

แล้วปฏิบัติ"วิปัสสนา-สมาธิ    เจริญสติ"ล้ำลึกหมั่นศึกษา

"รับแสงทิพย์+พระเจ็ดพระองค์"ทรงฤทธา    เกิดปัญญามุ่ง"กลับบ้าน-นิพพาน"เอยฯ.....
 
ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์
chaisangthip@www.com
www.buddha-dhamma.com 

 

โดย บัวบานแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net