วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถูกหลอกให้ทำธุรกิจ MLM สูญเงิน เสียเวลา ไม่รวยอย่างโฆษณา


จริง ๆ แล้วธุรกิจ MLM หลักคิดในการทำธุรกิจเค้าดีมาก แต่คนต่างหาก
ที่ทำให้ "เสียหาย เดือดร้อนกันไปหมด" หน่วยงานรัฐต้องทำงาน Pro Active
ในการควบคุม ตรวจสอบให้มากกว่านี้ ...เพื่อให้ประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการ
จากถูกหลอกลวง เสียเงิน เสียเวลา เสียความมั่นใจ ในชีวิตไปหมด

ประวัติ MLM นั้นย้อนกลับไปเมื่อ ค.ศ. 1740 (พ.ศ. 2283) ตรงกับไทย
ก็ยุครัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ (ก่อนเราเสียกรุงครั้งที่ 2)
มี 2 พี่น้องชื่อ Edward และ William Pattison เค้าเป็นผู้ผลิต
เครื่องใช้ที่ทำจากตะกั่ว และ ทั้งคู่เดินเร่ขายไปตามบ้าน(Direct Sale)

พอถึงปี ค.ศ. 1868 บริษัท Watkins Company ได้จัดตั้งธุรกิจขายตรง
ในรูปแบบบริษัท โดยทำการขาย สินค้าที่เป็น "เครื่องเทศ และสินค้าอาหาร"
ค.ศ. 1855 บริษัท Southwestern Publishing Company ตั้งขึ้นเพื่อผลิต
คัมภีร์ไบเบิล และในปี 1868 บริษัท ปรับปรุงบริษัทให้เป็นบริษัทขายตรง
โดยให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นตัวแทนขาย


และ ค.ศ. 1886 บริษัท Avon เริ่มต้นบริษัทแบบขายตรง โดย David McConnel
โดยเขาได้เริ่มด้วยการขายคัมภีร์ไบเบิลและแถมตัวอย่างน้ำหอมไปตามบ้าน
น้ำหอมที่แถมนั้นปรากฏว่าเป็นที่นิยมอย่างมาก จนเขาได้ก่อตั้งบริษัท ชื่อ
California Perfume Company ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็นชื่อ Avon ในปี 1939
และจนกลายเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange และ
ได้พัฒนาแผนการจ่ายผลตอบแทนให้เป็น MLM ให้ที่สุด

MLM นั้นย่อมาจากคำเต็มว่า "Multi-level Marketing" คือ การตลาด
ขายตรงหลายชั้น หรือที่เรียกกันว่าการตลาดแบบเครือข่าย Network Marketing
หลักคิดในการประกอบธุรกิจเค้าดีมากนะครับ คือ เค้าจะลดต้นทุนในส่วนของ
ค่าโฆษณา ค่าทำการตลาด ค่าต้นทุนพนักงานปฏิบัติการต่าง ๆ มาเพื่อเป็น
ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ ตัวแทนขาย และทำให้มีตำแหน่งที่จัดตั้งเป็น "องค์กร"
ในรูปแบบ "บริษัท" แต่ไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานใหญ๋โต หรือ ใช้พนักงาน
ประจำมาก ...หลักคิดของ ธุรกิจ MLM ที่แท้จริงเค้าดีมากนะครับ

แต่ไอ้คนไร้จริยธรรม มันแทรกแทรงเข้าไปอยู่ในทุกวงการ และทำสิ่งดี ๆ
จนสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนจำนวนมาก บางคนถูกหลอก ให้ซื้อสินค้า
จนหมดเนื้อหมดตัว เด็กนักเรียน นักศึกษาบางคน ถูกกระชากความฝัน ทั้ง ๆ
ที่เพิ่งเริ่มชีวิตการทำงาน บนเฟสบุ๊ก หรือ Social Network ถูกใช้ไปเพื่อ
การโฆษณา ยัดเยียด "ความรวย" อย่างไร้เหตุผล และตรรกะ

บางคนไปชักชวนญาติ พีน้อง เพื่อนฝูง มาทำ จนเสียเงินเสียทองมากมาย ซึ่งขัดกับ
หลักคิดพื้นฐานของการ ทำการขายทุกอย่าง ที่ต้องพยายาม ถึงจะสำเร็จ แต่พวก
MLM ที่หลอกลวงจะใช้สินค้าด้อยคุณภาพ โฆษณาชวนเชื่อ และหลอกลวงประชาชน
ซึ่งขัดแย้งกับ ทฤษฏ๊เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ที่ว่า "ของฟรี ไม่มีในโลก" ช่วงนี้มีประชาชน
จำนวนมากตกเป็นเหยื่อของ ธุรกิจ MLM ที่ไร้จริยธรรม

ตาม ป.วิ อาญา มาตรา มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไป
ซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ
ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 342  ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ
(1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ
(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของ
ผู้ถูกหลอกลวง ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็น
เท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนผู้กระทำ
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำ
ความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่ง
อนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
=======================

ท่านที่ได้รับความเดือนร้อน สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่ สน.ท้องที่เกิดเหตุ
หรือ สามารถร้องทุกข์ได้ที่  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ได้ที่สายด่วน 1166

ปรึกษาปัญหาถูกหลอกลวงได้ที่  peopletribune@hotmail.com

โดย ณัฐ

 

กลับไปที่ www.oknation.net