วันที่ อังคาร ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กราบพระแท้


               

                กราบพระแท้

๐ กราบพระแท้ด้วยจิต         สงบงัน
กายจิตจบ-สว่างพลัน           ตื่นรู้
อนิจจะลักษณ์อัน                 ปกติ
'เป็นเช่นนั้น'เตือนผู้             สติตั้งสังวร ๐

๐ คือพลัง  ศีลธรรม นำทางชาติ

สังฆราช ครองใจ ไทพิสุทธิ์

นำสังคม แก้ปัญหา ปัญญาวุฒิ

เปรียบประดุจ  หลักหล้า  สถาพร

กราบพระผู้  ปฏิบัติ สุปฏิปันโน

ทางสายกลาง  ไม่โย้  ถดหลังถอน

อุชุป- ฏิปันโน  ตัดนิวรณ์

ครบพระพร  สังฆคุณ  เก้าประการ

พระพ้นชาติ  พ้นภพ  จบ ‘ปรุงแต่ง’

ประภัสสร  ผ่องแสง  สอนธรรมสาส์น

พ้นปีเดือน  เคลื่อนคล้อย  สมมุติกาล

พ้นพจน์อ่าน  อาเศียร  สดุดี ๐

๐ กราบพระหวังชนะพ้อง                พวกมาร

สู่อสังขตะสถาน                               ว่างไร้

ธรรมช่วยสยามศานติ์                        สงบสุ

เก็บพระประทับไว้                           ฝึกฟื้นใจเสมอ ๐

 

 

 

โดย ทองแถม-นาถจำนง

 

กลับไปที่ www.oknation.net