วันที่ พุธ ตุลาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หุหุ...รัฐบาลปูแจก"โบนัส 10 ล้าน"ให้อัยการสูงสุด แต่หั่นงบ ป.ป.ช.


แจกโบนัสอัยการสูงสุด10ล้าน

แจกโบนัสอัยการสูงสุด10ล้าน

 

ครม.ไฟเขียวแจกโบนัสข้าราชการ-ลูกจ้างสำนักงานอัยการสูงสุด 10 ล้าน

หั่นงบจ้างงาน ป.ป.ช. 68.8 ล้านเหลือ 20.1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติรับทราบและ

เห็นชอบตามมติคณะกรรมการลั่นกรองเรื่องเสนอครม.เศรษฐกิจที่มี

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการเสนอให้เบิก

จ่ายเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 10 ล้านบาท มาใช้ใน

การดำเนินการจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล สำหรับข้าราชการธุรการและลูกจ้าง

ประจำของสำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่

สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธี

การ การจัดสรรเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการสังกัดฝ่ายบริหาร ตามมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2556 เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบ

ประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

นอกจากนี้ครม.ยังพิจารณากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีภารกิจให้ครอบคลุม 76 จังหวัด จึงเสนอ

ขอจ้างงานใหม่เบื้องต้น 785 อัตรา งบประมาณ 68.8 ล้านบาท แต่เมื่อตรวจสอบ

พบว่าการจัดสรรในจังหวัดต่างๆนั้นยังไม่ครบถ้วน จึงต้องมีการกลั่นกรองและมี

มติว่า ให้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

บุคลากรในการดำเนินงานของสำนักงานป.ป.ช.อีก 67 จังหวัดๆละ 5 อัตรา รวม

335 อัตรา งบประมาณ 20.1 ล้านบาท เพื่อให้ทุกจังหวัดของประเทศมีป.ป.ช.

ครบถ้วนเสียก่อนและอนาคตจึงมาขยายอัตรา กำลังและงบประมาณเพิ่มเติมอีก

ครั้ง

(ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.posttoday.com)

..................................................................................................................................................................

 

เหอะ เหอะ เงิน 10 ล้านบาทนี่มันเงินภาษีของพวกเรา

แล้วทำประโยชน์ให้กับประชาชนเต็มที่แล้วหรือ???

โดย คนเมืองพระชนกจักรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net