วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดตัวโฉมใหม่ ThaiGiving.org เว็บไซต์การให้เพื่อสังคมไทย


 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโฉมใหม่เว็บไซต์การให้เพื่อสังคมไทย www.ThaiGiving.org หรือ “ไทยกิฟวิ่ง” เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 56 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพฯ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์  และหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์หลัก 2 องค์กร คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสยามกัมมาจล วัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมและการระดมทุนภาคสังคมในประเทศไทย ที่ได้มาตรฐานสากล และครอบคลุมองค์กรเพื่อสังคมของไทยอย่างทั่วถึง

 

 

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า เว็บไซต์ ThaiGiving.org ได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทยที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลไกด์สตาร์ (GuideStar) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมในต่างประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกัน สื่อสารในระบบ 2 ภาษา คือภาษาไทยและอังกฤษ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมาชิกสามารถอัพเดทข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคม เผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณชน โดยเว็บไซต์ยังได้เชื่อมโยงกับระบบธุรกรรมการเงินของ PayPal ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับสากลที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการระดมเงินทุนและทรัพยากรสนับสนุนการทำงานขององค์กรพัฒนาสังคมไว้ด้วย  

 

คุณแพรรุ้ง อุนนาทรวรางกูร ผู้ดูแลโครงการจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ กล่าวว่า  เว็บไซต์  ThaiGiving นอกจากจะเป็นกลไกสำคัญในการระดมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสังคมให้กับมูลนิธิ สมาคม ชมรมต่างๆ แล้ว การนำไทยกิฟวิ่งเข้าเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของต่างประเทศยังจะเป็นการสื่อสาร ทำให้องค์กรเพื่อสังคมของไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น  

 

ด้านองค์กรหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของไทยกีฟวิ่ง คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวว่า มูลนิธิสยามกัมมาจลมุ่งทำงานกับองค์กรภาคีที่ทำงานพัฒนาเยาวชน และมุ่งทำงานกับเยาวชน เพื่อสร้าง Change Agent ในวงการพัฒนาเยาวชน โดยสนับสนุนองค์กรที่ทำดีอยู่แล้วให้ขยายผลการทำงานและสามารถทำงานอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนด้านการเติมงบประมาณหรือหนุนด้านจัดการและพัฒนาขีดความสามารถของคนทำงาน

 
“สำหรับการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับไทยกิฟวิ่งในครั้งนี้มูลนิธิสยามกัมมาจลได้มุ่งเน้นไปยังการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการ  “สื่อสาร”  และ “ระดมทุน” ขององค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเยาวชนในเครือข่ายภาคีพูนพลังเยาวชนกว่า 100 องค์กร ที่เป็นเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิฯ ให้มีช่องทางการเผยแพร่ผลงานและการระดมทุนอีกช่องทางหนึ่ง”

 

ปิดท้ายที่ คุณเบญจมาภรณ์ จันทพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเสริมว่า ในฐานะหน่วยงานให้ทุน สสส.ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลบนไทยกิฟวิ่งว่าจะเป็นฐานข้อมูลกลางขององค์กรผู้รับทุนที่ทำให้องค์กรผู้ให้ทุนสามารถมองเห็นผู้รับทุนชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีหน่วยงานอะไร ทำงานด้านไหน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และดำเนินการในเขตพื้นที่ใดบ้าง ทั้งยังสามารถเข้ามาศึกษาประวัติ รายละเอียดการทำงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงประวัติการรับทุน ทำให้องค์กรผู้ให้ทุนมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจให้ทุนสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม.

 

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net