วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อย่าลืม แม่น้ำแม่กลอง เราไม่ต้องการ โมดูล A5


ช่วงเวลาที่เรากำลังสนใจ เรื่องราวของการผ่านพรบ.นิรโทษกรรม , การแก้รัฐธรรมนูญ ม. 190 , และ คำตัดสินของศาลโลก  กรณีดินแดนรอบปราสาทพระวิหาร  

ยังมีกลุ่มคนกว่า 10 จังหวัด  ที่รวมตัวกันคัดค้าน โครงการผันน้ำ หรือทาง flood way  หรือ โมดูล A5 ในโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านของ กบอ.  อย่างจริงจัง

แม้จะมีการจัดฟังความคิดเห็น แบบปาหี่ ในขณะนี้  มีประชาชนที่ออกมาคัดค้านอย่างมากมาย
แต่ผลการรายงาน  ยังเป็นไปว่า ประชาชนให้ความสนับสนุนโครงการ  ซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของประชาชน ที่คัดค้านโครงการ มากมายนัก

รายละเอียดในโมดูล A5 เคยเขียนไว้แล้วที่ 
จับตาดูแม่น้ำสายใหม่ ผันน้ำข้ามลุ่ม แม่ปิง - แม่กลอง

ขอเชิญชวน iร่วมงาน " มหกรรมจับตาแม่น้ำสายใหม่ " ด้วยค่ะ

 

กำหนดการงานมหกรรมจับตาแม่น้ำสายใหม่
13 พ.ย. 56
กำหนดการโครงการ
“มหกรรมจับตาแม่น้ำใหม่” 
วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
...............................................................

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เคลื่อนขบวนเรือปกป้องแม่น้ำแม่กลอง จากท่าน้ำหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา เข้าคลองอัมพวา ออกปากคลองผีหลอก ถึงท่าน้ำวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินขบวนรณรงค์ “อย่าทำร้ายสายน้ำแม่กลอง” จากท่าน้ำวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ผ่านตลาดแม่กลอง สิ้นสุดบริเวณ หอประชุม อบจ. สมุทรสงคราม

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าสู่งาน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๕ น. พิธีเปิดโครงการกล่าวรายงาน โดย สว.ขวัญชัย พนมขวัญ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
กล่าวเปิดโครงการ โดย สว.สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑

๑๓.๒๕ – ๑๓.๓๐ น. กล่าวเปิดเวทีเสวนาวิชาการ โดย ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เวทีเสวนาวิชาการ “ผ่าแผนแม่บทการจัดการน้ำ เงินกู้ 3.5 แสนล้านกับอนาคตทรัพยาน้ำของประเทศไทย” โดย 
- อ.ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
- รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต
- รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
- รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- คุณศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
ดำเนินรายการ สว.ประสาร มฤคพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. แลกเปลี่ยนมุมมอง ฉันทามติคนแม่กลอง กับ สว.สุรจิต ชิรเวทย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้ำ ทะเล และชายฝั่ง 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ น. เปิดเวทีกลางแจ้ง การแสดงดนตรี วงสลึง

๑๖.๒๐ – ๑๖.๕๐ น. ร่ายโศลกแห่งสายน้ำ โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

๑๖.๕๐ – ๑๗.๑๐ น. การแสดงดนตรี เพลงจับตาแม่น้ำใหม่

๑๗.๑๐ – ๑๗.๔๐ น. เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดต่างๆ ร่วมสนทนา “จับตาแม่น้ำใหม่ ใครได้ใครเสีย?” 

๑๗.๔๐ – ๑๘.๐๐ น. การแสดงหุ่นสาย จากโรงเรียนยี่สาร

๑๘.๐๐ – ๑๘.๕๐ น. เวทีสนทนา “จากแม่วงก์ถึงแม่กลอง : ถอดบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดย
- คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
- คุณศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ดำเนินรายการ คุณแมน ปุโรทกานนท์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) 

๑๘.๕๐ – ๑๙.๑๐ น. การแสดงลำตัด โดย อ.ทวี เชื้อชูชาติ 

๑๙.๑๐ – ๑๙.๓๐ น. หนังสั้น แหลมใหญ่ฟิล์ม

๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. การแสดงดนตรี คีตาญชลี

 ---------------------------------------------------------------------

โดย ภาษาหลากสี

 

กลับไปที่ www.oknation.net