วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

-- หัวใจนักปราชญ์ --


-- หัวใจนักปราชญ์ --

บท สุ จิ ปุ ลิ องค์สี่
สุตตวาฟังถ้วนถี่ ข่าวสาร
บังเกิดผลปัญญา แจ่มแจ้ง
รู้นรกสวรรค์ หยั่งญาณสัพพัญญูฯ

จิตตนาคิดตาม ต่อยอด
เห็นแจ้งแทงตลอด ก่อรู้
อริยสัจสี่ กาลจักร
มิติเปิดประตู สู่อารยะชนฯ

ปุจฉาบทถามหา คำตอบ
จักรวาลเขตขอบ เหตุผล
อวิชชาครอบงำ ความคิด
คำปราชญ์จักยกตน พ้นโขดเขลาฯ

บทลิขิตขีดเขียน ดวงจิต
ถ่ายทอดกายสิทธิ์ แก้วเกล้า
แตกกิ่งก้านสาขา ศิลปศาสตร์
วรรณกรรมแวววาว ระยับฟ้าประดับโลกฯ

มหาปราชญ์บริบท องค์สี่
เศกกาพย์แก้วกวี ดับโศก
ดื่มด่ำหยาดคำทิพย์ กล่อมเกลา
จักรวาลสวรรคโลก ผ่องแผ้วทั่วแล้ว แดนฤดีฯ

--------------

โดย ดินสอดำบ่าวภูสวาง

 

กลับไปที่ www.oknation.net