วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

--เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า--


--เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า--

-----------


รูปภาพ : -- มงคลชีวิต --
กราบพระบรมธาตุเจดีย์
มหาจักรีศรีพิพัฒน์
สง่างามค้ำภพสงบสงัด
สว่างสวัสดิ์อิติปิโสโพธิญาณ

กราบสมเด็จพระมหาบรมครู
พระสัพพัญญูคู่ฟ้ามหาสวรรค์
พระพุทธคุณพระธรรมคุณเอนกอนันต์
แผ่ไกลไพศาลพระเมตตา

กราบทั่วทั่งจักรวาลสากลโลก
พนมมือเหนืออกกราบองค์พระ
เข้าเฝ้าบาทบงองค์พุทธา
ครอบองค์พระธรรมาไว้เหนือเกล้า

เป็นสรณเป็นที่พึ่งของเวไนยสัตว์
เป็นหนทางสว่างสวัสดิ์ของข้าพเจ้า
เป็นหนทางช้างเผือกของหมู่ดาว
เป็นหนทางสว่างพราวของชีวิต

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตย
ทอดแสงงามสว่างไสวในดวงจิต
เสด็จประทับป้องไทยทุกสารทิศ
เป็นมงคลชีวิตตลอดกาลนาน...เทอญ...สาธุ


บัวใต้น้ำ
---------

 

กราบพระบรมธาตุเจดีย์
มหาจักรีศรีพิพัฒน์
สง่าธรรมค้ำภพสงบสงัด
สว่างสวัสดิ์อิติปิโสโพธิญาณฯ

กราบสมเด็จพระมหาบรมครู
พระสัพพัญญูคู่ฟ้ามหาสวรรค์
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ เอนกอนันต์
แผ่ไกลไพศาลพระเมตตาฯ

กราบทั่วทั้งจักรวาลสากลโลก
พนมมือเหนืออกกราบองค์พระ
เข้าเฝ้าบาทบงองค์พุทธา
ครอบองค์พระธรรมาไว้เหนือเกล้าฯ

เป็นสรณเป็นที่พึ่งของเวไนยสัตว์
เป็นหนทางสว่างสวัสดิ์ของข้าพเจ้า
เป็นหนทางช้างเผือกของหมู่ดาว
เป็นหนทางสว่างพราวของชีวิตฯ

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตย
ทอดแสงงามสว่างไสวในดลจิต
เสด็จประทับป้องไทยทุกสารทิศ
เป็นมงคลชีวิตตลอดกาลนาน...เทอญ...สาธุ

---------------

โดย ดินสอดำบ่าวภูสวาง

 

กลับไปที่ www.oknation.net