วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

.....ม็อบสวนยางประจวบฯ เปิดถนนให้บล็อกเกอร์ไปปลูกหญ้าพะยูนที่ตรังแล้วครับ..


.

 ภาพข่าวจากไทยรัฐวันนี้ บอกว่า ม็อบสวนยางที่ปิดถนนอยู่ที่อำเภอบางสะพาน ได้เปิดถนนเรียบร้อยแล้ว

ตรงกับวันที่เราได้เตรียมการเ้พื่อเดินทางไปทำกิจกรรมปลูกหญ้าให้พะยูนที่จังหวัดตรังพอดี

.

.

ส่วนการเมืองในกรุงเทพมหา่นคร กำลังเข้มข้น 

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  แว่วข่าวมาว่า ใน กทม.การจราจรอาจจะติดขัดมากมาย

เป็นอุปสรรคกับการเดินทางของสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่จะเดินทางไปที่ตึกเนชั่นหรือไม่?

ขอให้วางแผนการเดินทางให้รอบคอบ   หรือเผื่อเวลาในการเดินทางไว้สักนิดหนึ่งก็ดีนะครับ

.

.

 

 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

 18.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ณ ตึกเนชั่น บางนา

 .

 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556

 07.00 - 07.30 น. เดินทางถึงอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าเมืองตรัง (ร้านขนมจีนคุณปุ้ม กระพังสุรินทร์)

 09.00 - 09.30 น. เยี่ยมชม และสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ในเมืองตรัง

 10.30 - 11.45 น. เยี่ยมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล  ชมความสามารถของแมวน้ำ

                        ศึกษาเรียนรู้ชีววิทยาพะยูน และการเพาะหญ้าทะเล ของมหาวิทยาลัยฯ

 12.00 - 13.30 น. เข้าที่พัก ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จังหวัดตรัง ลงทะเบียนรับเอกสาร 

                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ พักผ่อน เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเตรียมความพร้อม

 13.30 - 14.30 น. กล่าวต้อนรับและบรรยายการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกับการรักษาทรัพยากรของจังหวัดตรัง โดยผอ.ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง รับฟังการบรรยายการฟื้นฟูหญ้าทะเล และวิธีการปลูกหญ้าทะเล ของจังหวัดตรัง โดยนายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด และกลุ่มการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ โดยผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยนายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

.

 15.00 - 18.00 น. ล่องเรือออกชมทัศนียภาพอ่าวสิเกา ชมเกาะหลอ-หลอ เกาะยา .

                                ร่วมปล่อยสัตว์น้ำ ลูกกุ้ง ลูกปูม้า ลูกปลา บริเวณอ่าวบุญคง 
                                ชมทัศนียภาพอ่าวบุญคง เรียนรู้นิเวศหญ้าทะเล รอน้ำทะเลลงต่ำสุด 
                                ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ถ่ายภาพร่วมกัน 
                                เดินทางกลับ แวะถ่ายภาพบริเวณหาดเก็บตะวัน ปากคลองสิเกา

 18.00 - 18.30 น.  กลับที่พัก ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

 18.30 - 21.30 น.  รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์

                                 ชมการแสดงลิเกป่าวัฒนธรรมชุมชน

 21.30 น.            พักผ่อนตามอัธยาศัย

.

 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556      

http://www.oknation.net/blog/chai/2013/11/01/entry-1

เกาะลิบง..ไปกันไหม

.

http://www.oknation.net/blog/homestay/2013/08/29/entry-1

“เกาะลิบง” ถิ่นประวัติศาสตร์ชาติสยามที่ยาวนาน

 

 กลุ่มที่ 1 (ดูวิถีประมงชายฝั่ง การจัดการทะเลโดยชุมชน  ศึกษาวิถีชุมชนเกาะลิบง มอบหนังสือให้น้อง)


07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม กาแฟ ขนมพื้นเมือง

08.45 - 10.00 น. ศึกษาดูงานชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านน้ำราบ ศึกษาวิถีชุมชนประมงชายฝั่ง

                                การจัดการประมงโดยชุมชน (เขตเลเสบ้าน) การปกป้องพะยูน

10.00 น.           ออกเดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว เพื่อข้ามฝั่งไปยังเกาะลิบง

11.00 น.           เดินทางถึงโรงเรียนบาตูปูเต๊ะ พบผู้นำท้องถิ่น ผู้นำธรรมชาติ ครูและนักเรียน 

                                รับฟังบรรยายสรุปเรื่องราวตำนานเกาะลิบง 
                                ร่วมเติมกำลังใจกันและกัน ให้คนอนุรักษ์พะยูน
                                พร้อมทั้งมอบหนังสือแก่ห้องสมุดของโรงเรียนบาตูปูเต๊ะ

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะลิบง

13.00 - 15.00 น. ศึกษาวิถีชุมชนเกาะลิบง 4 หมู่บ้าน

                                เดินเท้าขึ้นเขาบาตูปูเตะ จุดชมพะยูน (สำหรับผู้สนใจ) 
                                ชมบ่อน้ำจืดทางทะเล

 15.00 - 17.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์

 17.00 - 18.00 น. พักผ่อนตามอัศยาศัย

 18.00 - 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมงานเลี้ยง OKNation Thank You Party 

                                อาหารทะเล ปิ้ง ย่าง คาราโอเกะ

 22.00 น.           ชาวโอเคเนชั่นร่วมลอยกระทง จากคลองสิเกาล่องลอยสู่เลอันดามัน 

                    ชมพระจันทร์เต็มดวง ที่หลายคนบอกว่าสวยงามที่สุด 
                                

                        พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 .

 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556

 กลุ่มที่ 2 (ถ้าดูนกต้องไปเกาะลิบง) ดูนกแหลมจูโห้ย  ศึกษาวิถีชุมชนเกาะลิบง มอบหนังสือให้น้อง

 06.00 น.          เดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว เดินทางไปเกาะลิบง จุดดูนกอยู่บริเวณแหลมจูโหย และหาดตูบ

                              ซึ่งช่วงน้ำลงจะกลายเป็นหาดโคลนและเลนกว้างไกล จนกลายเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับเกาะลิบง บริเวณนี้เป็นแหล่งหากินของนกชายเลนนานาชนิด และเป็นจุดดูนกที่น่าสนใจที่สุดของเกาะลิบง มีนกหัวโตกินปู เป็นนกไฮไลท์  หลังจากดูนกแล้ว ก็ล่องเรือไปดูพะยูน ภารกิจของคณะสำรวจนก สิ้นสุดในประมาณ 16.00 น. จึงเดินทางไปสมทบกับกลุ่ม 1 ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ( หากมีเวลาจะเดินทางไปสมทบกับทีมที่ 1 ที่โรงเรียนบาตูปูเตะ ในช่วงเที่ยง)   

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 

ท่องเที่ยวชุมชน ซื้อของฝากพื้นเมืองก่อนอำลา         

06.00 - 08.00 น. เก็บตกสำหรับผู้ชื่นชอบดูนกป่าชายเลนยามเช้า ล่องเรือส่องกล้องริมป่าชายเลน

07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม กาแฟ ขนมพื้นเมือง ข้าวหมกไก่

08.00 - 09.30 น. ซื้อของฝากชุมชนผลิตผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน ปลาเค็มกางมุ้ง

09.30 - 12.00 น. ชมการสาธิตแกะสลักไม้เทพธาโร กลุ่มโอท็อปตำบลเขากอบ  แวะชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ห้วยยอด

                                รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้วยยอด ร้านจีนดำ

 13.00 น.           ส่งชาวโอเคเนชั่นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

.

หญ้าโอเค คนโอเค โอเคแล้วเจอกัน ถึงเวลานัดหมาย

http://www.oknation.net/blog/coreman/2013/11/12/entry-1

.

.

ขอย้ำเรื่องการเดินทางไปที่ตึกเนชั่นอีกสักครั้ง

เดินทางด้วยรถไฟฟ้า  ลงที่สถานีอุดมสุข  (หันหน้าไปทางปากน้ำ)  ขอให้ลงฝั่งซ้าย  และเรียกแท็กซี่ไปที่ตึกเนชั่นฯ

น่าจะสะดวกที่สุดไม่ว่าท่านที่จะมาจากฝั่งธนบุรี  หรือจากฝั่งด้านดอนเมืองพหลโยธิน

.

.

.

.

ในวันนี้  ผมคงจะเขียนได้แค่นี้ก่อน

ส่วนเมื่อเราไปถึงจังหวัดตรังแล้ว  หากบางท่านยังมีพลังจะเป่านกหวีด

เราไปเป่านกหวีดต่อกันที่จังหวัดตรัง  ก็น่าจะได้นะครับ

.

##

.

 

โดย มะอึก

 

กลับไปที่ www.oknation.net