วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

:: การฝึกสมรรถภาพร่างกายสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล (ตอนที่ 6)


การฝึกความทนทานสำหรับวอลเลย์บอล (Endurance Training for Volleyball)

ความทนทานของกล้ามเนื้อ คือความสามารถในการทำงานซ้ำๆ ได้เป็นเวลานาน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล ที่ต้องมีการเคลื่อนที่ การกระโดดหลายๆ ครั้งในขณะทำการแข่งขัน รูปแบบของการฝึก ควรจะสะท้อน ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของการเล่นวอลเลย์บอลโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ลักษณะการทำงานของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นซ้ำๆ โดยความทนทานของกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลนั้นคือ ความทนทานแบบพลัง (Power Endurance) การฝึก Power Endurance จะช่วยให้นักกีฬาสามารถใช้พลังระเบิดได้เป็นระยะเวลานาน  

การฝึก Power Endurance ใช้น้ำหนักในการฝึกปานกลาง 50 – 70% ของ 1RM จำนวนครั้งที่ปฏิบัติประมาณ 15 – 30 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างกรดแลคติคของกล้ามเนื้อ และเวลาพักต่อ ยก (Set) ประมาณ 5 – 7 นาที และท่าที่ใช้ในการฝึกประมาณ 3 – 4 ท่า    

       

ข้อแนะนำสำหรับการฝึก Power Endurance

น้ำหนัก (Load)                                  50 – 70 % (1RM)
จำนวนท่า                                          2 – 4
จำนวนครั้ง/ยก                                    15 – 30
จำนวนเซต/ท่า                                    2 – 4
ระยะเวลาพัก                                       5 – 7 นาที
ความเร็วในการปฏิบัติ                             จังหวะการระเบิด
ความถี่                                              2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดย นายชำดอก

 

กลับไปที่ www.oknation.net