วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทรรศการผ้าโบราณล้านนา เวียงท่ากาน


แหล่งโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของนครเชียงใหม่ ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็น
แหล่งศึกษาท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ พิพิธภัณฑ์เวียงท่านกาน
อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ ที่ได้พระมหากรุณาจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า-
สิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงงานส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนา ตลอดมา ด้วยทรงตระหนัก
ถึงความสำคัญของโบราณสถานแห่งนี้ ที่อยู่คู่ชุมชนและเป็นแหล่งความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์มาช้านาน ควรค่าแก่การทำนุบำรุงรักษา จึงมีพระประสงค์ที่จะดูแล
รักษาโบราณสถานเวียงท่ากานและศิลปวัตถุ โดยทรงจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน 
พร้อมทรงรับสั่งร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อหารายได้
สมทบทุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
และในช่วงประเพณีลอยกระทงเชียงใหม่ปีนี้ ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานจัดงาน
“ร้อยเส้นสาย ล้านเส้นศิลป์ ถิ่นท่ากาน” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ขึ้นในระหว่าง
ประเพณีลอยกระทง วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2556 ณ โบราณสถาน
เวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จัดนิทรรศน์การผ้าโบราณบ้านนากิจกรรมในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเวียงท่ากาน ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม
การสาธิตเกี่ยวกับผ้าล้านนาซึ่งหาชมได้ยาก ผู้มาร่วมงานเห็นถึงกระบวนย้อมผ้าและทอผ้า 
ที่มีความยากลำบากและมีผู้เชี่ยวชาญน้อยมาก  มีการจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ,  นิทรรศการมีชีวิตวิถีชีวิตชาวพื้นบ้านยอง, และการออกร้านจำหน่ายสินค้า
 

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net