วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มีข่าวดีมาบอก … THAI Story เรื่องที่ดี ๆ คนไทยควรฟัง !!!


ผมและลูกศิษย์วิทยากรกลุ่มหนึ่งในนาม Give & Take Club

ได้จัดงาน Give & Take Meeting

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการฝึกอบรมกันมา 7 ครั้งแล้ว

ครั้งที่ 7 ที่ผ่านมา "7T SHOW" เราทดลองทำเป็นงานการกุศล

นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปบริจาคให้

เด็กนิสัยดีแต่ยากจนที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

จ.ระยอง และมอบทุนเป็นกำลังใจให้

ครูดีเด่นของโรงเรียนในเขตเทศบาลระยอง

 

 

 

งานครั้งนั้นสำเร็จลงด้วยดี  มียอดเงินไปบริจาครวมทั้งสิ้น 50,000 บาท

ทำให้ทีมงานชื่นอกชื่นใจได้ทำบุญกุศลด้วยกัน

จึงคิดจัดงานทอล์คการกุศล Give & Take  ครั้งที่ 8 ขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงแรมสวิสโซเทล

ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ใช้ชื่อธีมงาน ครั้งนี้ว่า

"THAI Story : เรื่องราวดี ๆ สำหรับคนไทย"

โดยผมและวิทยากรรับเชิญรวม 20 คน

จะขึ้นทอล์คบนเวทีคนละ 10 นาที

หัวข้อเรื่องที่แต่ละคนพูดจะอยู่ภายใต้ชื่อธีม THAI Story

คือ การพูดบอกเล่าเรื่องจริง

เป็นประสบการณ์ตรงของผู้พูด (True Story)

ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุข

อิ่มอกอิ่มใจ (Happy Story)

หรือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ผู้ฟังสามารถนำไปใช้

ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันได้ (Advange Story)

หรือเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง (Inspiration Story)

วิทยากรแต่ละท่านที่ผมเชิญมาจะมาจาก

หลากหลายสาขาอาชีพ มีความรู้ความสามารถ

โดดเด่นแตกต่างกันไป

เพราะอยากให้ผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวสาระที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ

เช่น  นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช

ดร.วาสิตา บุญสาธร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผอ.สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ดร.สมสิทธิ์ มีแสงนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร มศว.ประสานมิตร

อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.วิเชียร ไชยบัง ผอ.โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

อ.สุพรรณิกา กุสุมาวลี HRD Consultant จาก Chamber Plus

คุณสุนทรา สัจจะวัชรพงศ์ Dog Master ศูนย์ฝึกสุนัข โจโจ้เฮ้าส์

คุณพีระณัฐ (โทนคุง) จำปาเงิน จากช่อง 9 อสมท. เป็นต้น

วิทยากรทั้ง 20 คน มาพูดในงานนี้โดยไม่คิดค่าตัว

และครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยน

แบ่งปันสาระความรู้ดี ๆ จากวิทยากรรับเชิญให้กับผู้ฟังแล้ว

ยังเป็นงานการกุศลที่เราตั้งใจนำเงินรายได้

หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปมอบสมทบทุนให้กับ

"มูลนิธิพระดาบส" ซึ่งเป็นโครงการในกระแส

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้ารับ

การศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง

หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษา และความเพียรอย่างจริงจัง

ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม

โดยมีจุดมุ่งหมายให้เขาเหล่านั้นออกไปประกอบ

สัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว

สังคม และประเทศชาติ

โดยในปี 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้พระราชทานกระแสพระราชดำริให้ดำเนินการ

ทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุ

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์

ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมในการดำเนินโครงการ

ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น

มูลนิธิพระดาบสตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2533

ปัจจุบันมีโรงเรียนฝึกอาชีพภายใต้การดูแลของมูลนิธินี้

2 แห่ง คือโรงเรียนพระดาบส ที่เทเวศร์ และ

โรงเรียนลูกพระดาบส ที่ จ.สมุทรปราการ

หากท่านใดสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม

ก็สามารถค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต

โดยคีย์คำว่า "มูลนิธิพระดาบส"

สุดท้ายนี้ผมและทีมงาน Give & Take Club

ก็ขอฝากเพื่อน ๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์

งานทอล์คการกุศล "Give & Take" ครั้งที่ 8

"THAI Story : เรื่องราวดี ๆ สำหรับคนไทย"

ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

โดย Pro.Trainer

 

กลับไปที่ www.oknation.net