วันที่ จันทร์ มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"มาช่วยกันทำให้ร.พ.คนไข้น้อยลงกันดีกว่า"


                    ปัจจุบันนี้ คนไข้ทุก ร.พ. มีผู้มาใช้บริการกันจำนวนมาก คนไข้ก็เครียด กับการรอตรวจ แพทย์เองเมื่อปริมาณคนไข้มาก ต้องรีบให้บริการตรวจโอกาศผิดพลาดก็มีมากไปด้วย ดังนั้น ทำไมเราไม่มาร่วมมือช่วยกันทำให้ ร.พ. มีคนไข้น้อยลงกันละ จะช่วยให้คนไข้น้อยลงได้ไม่ยากเลย ถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันดังนี้
1.ปฏิบัติตัวให้สุขภาพแข็งแรง ตาม "แนวทาง 8 อ.เพื่อสุขภาพดี" ของสำนักงานสาฐารณสุขจังหวัดชลบุรี ดังนี้
 
 
เมื่อปฏิบัติตัวได้ก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไข้ไม่ต้องมารักษา ร.พ. ทำให้ ร.พ.คนไข้น้อยลงได้ เป็นการ"สร้างสุขภาพ แทน การซ่อมสุขภาพ" การจะทำตามสุขบัญญัติ8อ.ข้างต้นอาจจะทำได้ยากต้องใช้"สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา"มาใช้ ดังนี้
 
 
2.เมื่อป่วยไข้เล็กน้อย ควรไปรักษาสถานพยาบาลใกล้บ้านตามสิทธิรักษาฟรี ก่อน เนื่องจาก เมื่อเริ่มป่วย จะเป็นเล็กน้อยไม่ต้องมา ร.พ.แค่พบแพทย์ประจำตัวที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน สามารถซักประวัติการป่วยไข้ และ ตรวจร่างกาย ก็สามารถพอให้คำวินิจฉัยได้(Bedside Diagnosis) ไม่ต้องมารักษา ร.พ. ทำให้ ร.พ.คนไข้น้อยลงได้เมื่อได้รับการรักษา และ ได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์แล้ว ถ้าไม่ดีขึ้นก็กลับมาหาใหม่ได้ เพื่อให้การรักษาต่อ หรือ เขียนใบส่งตัวต่อให้สถานพยาบาลระดับเหนือขึ้นไป เมื่อถือใบส่งตัวไปตามที่ส่งจะได้รับบริการจากสถานพยาบาลทีรับส่งต่อมาได้โดยมีข้อมูลการรักษาเบื้องต้น จากด่านแรกมาให้พิจารณา
หมายเหตุ:ส่วนใหญ่จะรักษาได้ทีสถานพยาบาลใกล้บ้าน ไม่ต้องมารักษา ร.พ.  มีส่วนน้อย น้อยกว่า 10 %ที่ต้องส่งต่อตามแนวทางการดูแลสุขภาพเป็นรูปเครือข่าย 3 ระดับ
 
 
             ไม่ยากเลยใช้ไหม ที่จะร่วมมือกันทำให้คนไข้ร.พ.ลดลง ผลจากการคนไข้ร.พ.ลดลงจะทำให้แพทย์มีเวลา ตรวจรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คนไข้ได้รับความพึงพอใจ ลดกาผิดพลาด ทำให้การฟ้องร้องแพทย์ลดลงทำให้แพทย์อยู่รักษาต่อได้ ไม่ต้องลาออก แพทย์ที่ลาออกไปแล้วเมื่อเห็นว่างานร.พ.ลดลงก็อาจเปลี่ยนใจกลับเข้ามาเข้ามาสมัครทำงานเพิ่มทำให้มีแพทย์เพิ่มขึ้น ได้โดยไม่ต้องรอส่ง เด็กไปเรียนต่อ ซึ่งต้องรออีก6ปี
 
 
จึงเขียนบทความนี้มาเสนอเพื่อนสมาชิกได้พิจารณา
 
                                                                  

โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net