วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ๕ ธันวามหามงคล ภูมิพลมหาราช


๐ ภูมิใจได้เกิดผู้  คนไทย ยิ่งนา

พลเมืองเรืองวิไล  ทั่วหล้า

มหาเมตตาเหล่าไทย  ทุกผู้ คนแฮ

ราชบาทเจิดแจ่มฟ้า  พ่อเพี้ยงพระบิดร

๐ "ห้าธันวามหามงคล"วนบรรจบ     โลกพานพบ"มหาบุรุษ"ที่สุดสูง

"พระมหาโพธิสัตต์"จรัสจูง-     สรรพสัตว์ฝูงสู่ความสุขคลายทุกข์ทน

คือ"พระผู้ภูมิพลมมหาราช    มหาปราชญ์"ผู้เอกอุมหากุศล

จาก"ดุสิตา"อันรุ่งเรืองจากเมืองบน    เหมือน"สายฝนจากฟ้าหลั่งมาดิน"!!!

แผ่นดินร้อนคนไทยได้ยุคเข็ญ    พระทรงเป็น"สายธาร"แท้กระแสสินธุ์

ชะโลมจิตปลาบปลื้มได้ดื่มกิน    ชุบชีวินให้สดชื่นอยู่ยืนยัง!!!

ลูกๆทะเลาะฆ่าฟันกันไม่หยุด    แผ่นดินทรุด"หนักแผ่นดิน"แทบสิ้นหวัง

อ้างรักชาติแต่แผ่นดินแทบภินทน์พัง    พระทรงหยั่งเตือนตัก"สามัคคี"

"ให้คนไทยรักกัน"เป็นอันเดียว    ให้แลเหลียวอย่าปลีกตัวหลีกหนี

"ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว"รู้ชั่ว-ดี    "ชาติไทย"นี้ฟูเฟื่อง"เมืองมารดร"

"ใครทรยศขายชาติ"นั้นพลาดแน่    ต้อง"พ่ายแพ้ตนเอง"เร่งถ่ายถอน 

"จงกลับตัว-กลับใจ"ก่อนไฟฟอน    จะเดือดร้อน"ไม่ตายดี"เป็นผีพาล!!!

"คิดไม่ออก-ลูกไม่รู้-ให้ดูพ่อ"    เลียนแบบต่อจะสิ้นทุกข์พบศุขศานติ์

"รู้จักรับ-รู้จักให้"ใจเป็นทาน   อย่าเลยผ่าน"พุทธศาสน์"คู่ชาติไทย!!!

"ศีล-สมาธิ-ปัญญา"รักษาเถิด     สุดประเสริฐพบหนทางสว่างไสว

"มรรค-ผล-พระนิพพาน"ไม่นานไกล    ลูกจะได้พบแน่นอนก่อนวายวาง

"ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์"กำจัดกิเลส    มีผลเหตุทุกข์ขจัดที่ขัดขวาง

"ลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุข"ทุกหนทาง    แจ่มกระจ่างขอให้เจ้า"รู้เท่าทัน"!!!

"ปล่อยวางได้-ใจว่าง-ปล่อยวางเป็น    ธรรรมมองเห็นในดวงตา"ก่อนอาสัญ

"จิต+พระ+พระนิพพาน"สำราญครัน    ให้มุ่งมั่น"เป็นหนึ่งเดียว"เหนี่ยวหทัย!!!

"รับแสงทิพย์อริยธรรม"นำชีวิต    "พระเจ็ดองค์"ทรงสถิตในจิตใส

เป็น"ผู้รู้"อยู่หรือตายทั้งกาย-ใจ    จรัสไสว"พระนำทาง"สว่างเดิน!!!

"คิด-พูด-ทำทำแต่ดีที่สุด"    ด้วย"จิตพุทธ"กำจัดที่ขัดเขิน

"โลภ-โกรธ-หลง"จงเข่นฆ่ากล้าเผชิญ    แล้วก้าวเดิน"กลับบ้าน-นิพพาน"เอยฯ......

 

ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

ChaiSangthip@www.com

www.buddha-dhamma.com

   

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net