วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...พระสยามเทวาธิราช...


 

 http://www.oknation.net/blog/panuwat838084/2010/04/07/entry-1

 

 

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

 

สยามะเทวาธิราชา        เทวาติเทวา มหิทธิกา

เทยยรัฏฐัง อนุรักขันตุ         อาโรคะเยเนะ สุเขนะ จะ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

สยามะเทวานุภาเวนะ     สยามะเทวะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา เวรา      โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ       วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง              โสตถิภาคะยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ           โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ     ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม

  

คำแปล คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

  

พระสยามเทวาธิราช

เป็นจอมเทวดา ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย

ทรงมี มหิทธิฤทธิ์

ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทย

โดยให้ปราศจากโรคาพาธ อุปะทวะอันตราย ความพินาศทั้งหลาย

ขอให้ประเทศไทย

มีความร่มเย็นเป็นสุข โดยประการทั้งปวง

ด้วยอำนาจสัจจะวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้

ขอจงประทานความสุขสวัสดี

จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง

ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราช

ขอจงขจัดทุกข์ โรคภัย ความโศก ศัตรู อุปัทวะ

และอันตรายมิใช่น้อย ให้พินาศไปโดยไม่เหลือ

ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการ ทรัพย์ ลาภ

ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง ศรี อายุ วรรณะ

โภคสมบัติ ความเจริญ และยศ

มีอายุยืนตลอดหนึ่งร้อยปีขึ้นไป

ความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่

จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ฯ

 

กราบขอบพระคุณ

ท่านเจ้าของลิ้งค์ประวัติพระสยามเทวาธิราช  และ ท่านเจ้าของภาพ

โดย อักษราภรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net