วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เยือน..แกนนำคนลำปาง รักชาติฯด้วยกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม


 

เยือนแกนนำ..คนลำปางรักชาติฯ

ด้วย

กัลยาณมิตร กัลยาณธรรม
 

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม

        
 ๑.น่ารัก                          
๒.น่าเคารพ                 ๓.น่าเทิดทูน  

       

         ๔.ฉลาดพูดแนะนำตักเตือน  ๕.อดทนต่อถ้อยคำ         ๖.แถลงเรื่องที่ลึกล้ำได้

 

        ๗.ไม่ชักนำไปในสิ่งที่เสื่อม

 

            วันที่ ๗ - ๑๐ ธันวามคม ๒๕๕๖ คณะบล๊อคเกอร์กลุ่มเล็กๆ ประกอบไปด้วย บก.ชาลีและหวานใจ

ครูแดงและสามี คุณมะอึก มะยง ป้ารุ อาแปะและครอบครัว คุณวันศุกร์ ครูเก๋ ครูติ๋ว หนูส้มจุก"สตังค์"

คุณพิม ยิง ซอง...รวม ๑๗ ชีวิต เดินทางไปนครลำปางตามกำหนดนัดหมายที่วางไว้ล่วงหน้านานแล้ว

โดยคำเชิญชวนของคุณหมอโกมลและบล๊อคเกอร์หน่อผุด"แกนนำคนลำปางรักชาติฯ"

กัลยาณมิตร กัลยาณธรรมของเรา

         การเดินทางของคณะเรา ในบริบทนี้ ทุกคนมีความห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมือง โดยเฉพาะวันที่

๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่เป็นวันนัดหมาย โดยส่วนตัวครูแดงนั้น ถึงขนาดโทร.หาน้องๆให้เป็นตัวแทนออกมาชุมนุม

ร่วมกับมวลมหาประชาชน ซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดีมากๆ จากที่แค่สนใจ ให้ความร่วมมือ ไม่ถึงกับต้องออกมา

กลับกลายเป็นออกมาแล้ว ออกมาอีก พร้อมส่งรายงานผลการชุมนุมให้รับทราบเป็นระยะๆทำให้ความกังวล

หายไปเป็นความยินดี ปรีดามาทดแทน

 

        ในคืนวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ คุณหน่อผุด แกนนำคนลำปางพาคณะเราไปร่วมชุมนุมกับพี่น้องชาวลำปาง

ทำให้ได้สัมผัสว่า..พวกเรามีสำนึกรักประเทศชาติและพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน ทำให้รู้สึกว่า

ประเทศไทยเรายังไม่สิ้นหวังที่จะกอบกู้ ก่อน หายนะมาเยือน

      

       หลังจากที่พวกเราได้ไปร่วมชุมนุมและทราบว่า พี่น้องคนลำปางจะขึ้นไปกรุงเทพฯ ๒ คันรถบัส พวกเราทุกๆคน

ก็เริ่มคลายกังวล ว่าคนคงไม่น้อย....ซึ่งผลที่ปรากฏ ว่า ๕ ล้าน ++ นี่เกินความคาดหมายจริงๆ

 

 

หมอโกมล และ หน่อผุด :ภาพโดย มะอึก

               หมอโกมล คุณหน่อผุด และอาจารย์นิพันธ์ (ข้าราชการเกษียณ)เป็นคนไทยตัวอย่างอีกคนหนึ่ง

ที่ร่วมกลุ่มกันทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคมแบบเงียบๆ ไม่ต้องการชื่อเสียง ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูเมือง

ลำปางให้เป็นเมืองแห่งความร่วมแรงร่วมใจในการักษาความสะอาด ปราศจากขยะ ให้ได้มากที่สุด

และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความสมดุลย์อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมชุมชน ให้รัก

ห่วงแหนในประเพณี วัฒนธรรมของตนให้ยั่งยืน...

 

ติดตามแกนนำเมืองลำปางไปชุมนุม :ภาพโดย Paru

 

               คณะของพวกเรานำโดยคุณหน่อผุด เดินทางไปชื่นชมธรรมชาติหลากหลายแห่ง เช่นไปกราบหลวงพ่อ

เกษมที่สุสานไตรลักษณ์ไปเวียนเทียนบูชาพระธาตุลำปางหลวง ไปบ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน และอีกหลากหลายแห่ง

ทุกแห่งล้วนนำความประทับใจมาให้พวกเรา แต่ จุดที่จะนำเสนอในวันนี้ คือ "ภูสองตะวัน"

             "ภูสองตะวัน"....คำนี้ตั้งชื่อโดย บล๊อคเกอร์หน่อผุดของพวกเรา ที่มาของชื่อนี้คือ เมื่อเราขึ้นไปยืนชม

ทิวทัศน์ ณ ยอดดอยนี้ ในตอนกลางวันเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกดิน ที่สวยงาม และในยามเช้า เมื่อเราไปยืน

ณ จุดเดิน เราจะพบว่าพระอาทิตย์ ดวงเดิมโผล่พ้นขอบฟ้ามาให้เราได้ชื่นชมอีก...ท่ามกลางทะเลหมอกที่อ้อยอิ่ง

ให้เหล่าช่างภาพได้บันทึกภาพกันเป็นที่สนุกสนาน เบิกบานใจ 

 


      บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก:ภาพโดย มะอึก

 

 แม้จะเห็นเพียงเงา..พวกเราคงจำได้ :ภาพโดย มะอึก
สองเรา :ภาพโดย มะอึก

 

 

                 คำว่าภู เป็นภาษาเหนือ หมายถึงภูเขา ภูสองตะวัน  ที่ตั้งอยู่บน สันดอยหลวง อำเภองาว

 

จังหวัดลำปาง เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่า อาข่า ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกัน กว่า ๔๐ หลังคาเรือน 

 

หมู่บ้านนี้ชื่อว่า "หมู่บ้านป่ากล้วย" หมู่ ๖ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

ผู้เฒ่ากับสาวงาม :ภาพโดย Stang

             

 หวาน...เสมอ :ภาพโดย หน่อผุด

 

ตะลุยไร่กาแฟ....:ภาพโดย paru


อาข่าสาว...หรือ อีก้อ...หน้าเหมือนบล๊อคเกอร์ :ภาพโดย Stang

 

                คณะของเราได้ไปพักแรมที่หมู่บ้านป่ากล้วย อันเป็นชุมชนของชาวเขาเผ่าอาข่า ที่มีผู้นำชุมนชนยังหนุ่ม

กติกาของชนเผ่าคือ แม้ชาวอาข่าจะไปศึกษาเล่าเรียนมาจากที่ใดก็ตาม หากกลับถึงหมู่บ้าน ภาษาที่ใช้สนทนาในหมู่

คนอาข่า ต้องใช้ภาษาอาข่าเท่านั้น ห้ามพูดคุยกันเป็นภาษาอื่น แต่กับพวกเราเขาพูดภาษไทยได้ชัดเจน นอกจากนั้น

ในยามค่ำคืน ยังจัดพิธีโล้ชิงช้า และการแสดงของเด้กๆ ของกลุ่มแม่บ้านให้พวกเราได้ละลานตา เนื่องจาก

เป็นช่วงกลางคืน หมู่บ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้โชล่าเซลล์ การแสดงจึงขาดแสงไฟ ให้ความสว่าง ไม่สามารถบันทึก

ภาพสวยๆดังที่เห็นด้วยตามาให้พวกเราชมได้ นอกจากนี้ ยังมีการนำเหล้าข้าวโพดมาให้ชาวคณะได้ลิ้มชิมรสด้วย

การต้องรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นมากๆ....

 

สวยได้ไม่จำกัดกาล :ภาพโดย มะอึก

หล่มภูเขียว :ภาพโดย Pim ying Song

          

              เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนา ควรที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษา หากมีคนกลุ่มใด จะมาทำลาย

เราต้องออกมาช่วยกัน ขับไล่ออกไป อย่าให้มีโอกาส ครอบครองบ้านเมือง เพื่อทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลาย

สภาพสังคมโดยรวมของเรา ให้แบ่งแยกเป็น ๒ ฝัก ๒ ฝ่าย...

              มาร่วมกัน รวมพลังด้วย สันติ อหิงสา....นำมาซึ่งการปฏิรูปบ้านเมืองโดยประชาชน เพื่อประชาชน

ตามหลัการของประชาธิปไตยที่แท้จริง....
 

สาวสวย สามรุ่น :ภาพโดยมะอึก

รุ่นแม่ - รุ่นน้อง - รุ่นพี่

(ทริปนี้ รูปนี้ สวย เหมือนตัวจริงมากที่สุด ๕๕๕๕๕)

 

โดย ครูแดง

 

กลับไปที่ www.oknation.net