วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คำว่า"พอเพียง"......คือการหยุด.....
 

 

"...คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น  แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย  แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ..."

"...
Self - Sufficiency  นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น อยู่ได้ด้วยตัวเอง..."

"...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย  ถ้าทุกประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข..."

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

ถ้านักการเมือง บางคน บางกลุ่ม ได้อ่านแล้วเข้าใจ

หรือ

เข้าถึงความหมาย

"พอเพียง" ไม่ไช่แค่ พออยู่ พอกิน พอใช้

แต่มีความหมายถึง พอใจในสิ่งที่มีอยู่

มีแค่ใหนใช้แค่นั้น "ไม่โลภ" 

ถ้านักการเมืองไทยนำพระราชดำรัส นี้มาใช้อย่าง จริงจัง

ประเทศคงจะเจริญก้าวหน้า

ไปกว่านี้

.

.

.

โดย รัตกอมอ14

 

กลับไปที่ www.oknation.net